Библия-Центр
РУ
Вся Библия
Nova Vulgata (lat)
Поделиться

Liber Secundus Maccabaeorum, Глава 10,  стихи 9-38

Res itaque de fine Antiochi, qui appellatus est Epiphanes, ita se habuerunt.
10 Nunc autem res de Antiocho Eupatore, qui vero filius erat impii, narrabimus, illa breviantes, quae continent bellorum mala.
11 Hic enim, suscepto regno, constituit super negotia regni Lysiam quendam Coelesyriae et Phoenicis ducem primarium.
12 Nam Ptolemaeus, qui dicebatur Macron, quod esset iustum conservare praeferens erga Iudaeos propter in eos factam iniquitatem, conabatur, quae ad illos spectabant, pacifice peragere.
13 Unde accusatus ab amicis apud Eupatorem et cum frequenter se proditorem esse audiret, eo quod Cyprum creditam sibi a Philometore deseruisset et ad Antiochum Epiphanem transiisset, cumque amplius nobilem potestatem digne ferre non posset, veneno hausto vitam finivit.
14 Gorgias autem, cum esset dux locorum, externos milites alebat et frequenter adversus Iudaeos bellum instruebat.
15 Atque una cum ipso etiam Idumaei, qui tenebant opportunas munitiones, exercebant Iudaeos et fugatos ab Hierosolymis suscipientes bellum alere tentabant.
16 Hi vero, qui erant cum Maccabaeo, supplicatione facta et rogato Deo, ut esset sibi adiutor, impetum fecerunt in munitiones Idumaeorum;
17 quas fortiter aggressi, loca obtinuerunt et omnes, qui pugnabant in muris, propulerunt et occurrentes interemerunt et non minus viginti milibus trucidaverunt.
18 Quidam autem, cum confugissent non minus quam novem milia in duas turres valde munitas et omnia ad repugnandum habentes,
19 Maccabaeus, ad eorum expugnationem relicto Simone et Iosepho itemque Zacchaeo eisque, qui cum ipso erant satis multis, ipse ad ea, quae amplius perurgebant, loca discessit.
20 Hi vero, qui cum Simone erant, cupiditate ducti a quibusdam, qui in turribus erant, suasi sunt pecunia et, septuaginta milibus drachmis acceptis, dimiserunt quosdam effugere.
21 Cum autem Maccabaeo nuntiatum esset quod factum est, principibus populi congregatis accusavit quod pecunia fratres vendidissent, adversariis eorum dimissis.
22 Hos igitur proditores factos interfecit et confestim duas turres occupavit.
23 Armis autem in manibus omnia prospere agendo in duabus munitionibus plus quam viginti milia peremit.
24 At Timotheus, qui prius a Iudaeis fuerat superatus, convocatis peregrinis copiis valde multis et congregatis equis, qui erant ex Asia, non paucis, adfuit quasi armis victam Iudaeam capturus.
25 Qui autem cum Maccabaeo erant, appropinquante illo, ad supplicationem Dei terra capita aspergentes lumbosque ciliciis praecincti
26 super crepidinem contra altare provoluti rogabant, ut sibi propitius factus inimicis eorum esset inimicus et adversariis adversaretur, sicut lex declarat.
27 Digressi autem ab oratione, sumptis armis, longius de civitate processerunt et, proximi hostibus effecti, separatim steterunt.
28 Cum autem lux oriens coepisset diffundi, utrique commiserunt, isti quidem prosperitatis et victoriae tamquam sponsorem habentes cum virtute refugium in Dominum, illi autem ut ducem certaminum sibi ipsis statuentes animum.
29 Sed, cum vehemens pugna esset, apparuerunt adversariis de caelo viri quinque in equis, frenis aureis decori, et ducatum Iudaeis praestantes;
30 ex quibus duo Maccabaeum medium accipientes suisque armis protegentes incolumem conservabant, in adversarios autem tela et fulmina iaciebant, ex quo caecitate confusi evolaverunt repleti perturbatione.
31 Interfecti sunt autem viginti milia quingenti et equites sescenti.
32 Timotheus vero confugit in praesidium, quod Gazara dicitur, optimam munitionem, ducatum illic habente Chaerea.
33 Qui autem cum Maccabaeo erant laetantes obsederunt munitionem diebus quattuor.
34 At hi qui intus erant, loci munimento confisi, supra modum maledicebant et sermones nefandos iactabant;
35 sed, cum dies quinta illucesceret, viginti iuvenes ex his, qui cum Maccabaeo erant, accensi animis propter blasphemias, murum viriliter aggressi feroci animo, occursantem quemque caedebant;
36 sed et alii similiter ascendentes in circumflexione contra eos, qui intus erant, turres incendebant atque ignes inferentes ipsos maledicos vivos concremabant, alii autem portas concidebant et, recepto residuo exercitu, occupaverunt civitatem;
37 et Timotheum occultantem se in quodam lacu peremerunt et fratrem illius Chaeream et Apollophanem.
38 Quibus gestis, in hymnis et confessionibus benedicebant Dominum, qui magnifice Israel benefaciebat et victoriam dabat illis.

Liber Secundus Maccabaeorum, Глава 11

Sed parvo prorsus post tem pore, Lysias procurator regis et propinquus ac negotiorum praepositus graviter ferens de his, quae acciderant,
congregatis octoginta milibus et equitatu universo, veniebat adversus Iudaeos existimans se civitatem quidem Graecis habitaculum facturum;
templum vero in pecuniae quaestum sicut cetera delubra gentium habiturum, et per singulos annos venale sacerdotium facturum,
nequaquam recogitans Dei potestatem, sed elatus multitudine peditum et milibus equitum et octoginta elephantis.
Ingressus autem Iudaeam et appropians Bethsuris, munito quidem praesidio, distanti autem ab Hierosolymis intervallo quinque stadiorum, illud obsidione premebat.
Ut autem, qui cum Maccabaeo erant, cognoverunt eum expugnare praesidia, cum fletibus et lacrimis rogabant Dominum, et omnis turba simul, ut bonum angelum mitteret ad salutem Israel.
Et ipse primus Maccabaeus, sumptis armis, ceteros adhortatus est simul secum periculum subire et ferre auxilium fratribus suis; simul autem et prompto animo impetum fecerunt.
Ilico vero, cum prope Hierosolymam essent, apparuit praecedens eos eques in veste candida armaturam auream vibrans.
Tunc omnes simul benedixerunt misericordem Deum et convaluerunt animis non solum homines, sed et bestias ferocissimas et muros ferreos parati penetrare.
10 Praeibant in apparatu de caelo habentes adiutorem, miserante super eos Domino.
11 Leonum autem more impetu irruentes in hostes, prostraverunt ex eis undecim milia peditum et equitum mille sescentos, universos autem in fugam verterunt.
12 Plures autem ex eis vulnerati, nudi evaserunt; sed et ipse Lysias turpiter fugiens evasit.
13 Et, quia non insensatus erat, secum ipse reputans factam erga se deminutionem et intellegens invictos esse Hebraeos, potente Deo auxiliante, misit ad eos
14 suasitque eis se consensurum omnibus, quae iusta sunt, et regem quoque persuasurum, ut necessarium crederet se amicum eis esse.
15 Annuit autem Maccabaeus in omnibus, quae Lysias rogabat, utilitati consulens; quaecumque enim Maccabaeus scriptis tradidit Lysiae de Iudaeis, rex concessit.
16 Nam erant scriptae Iudaeis epistulae a Lysia quidem hunc modum continentes: “ Lysias populo Iudaeorum salutem.
17 Ioannes et Abessalom, qui missi fuerant a vobis tradentes responsum rescriptum, postulabant circum ea, quae per illud significabantur.
18 Quaecumque igitur oportebat etiam regi perferri, exposui; et, quae res permittebat, concessit.
19 Si igitur in negotiis benevolentiam conservaveritis, et deinceps bonorum vobis causa esse tentabo.
20 De ceteris autem per singula mandavi et istis et his, qui a me missi sunt, colloqui vobiscum.
21 Bene valete. Anno centesimo quadragesimo octavo, mensis Iovis Corinthii die vicesima et quarta ”.
22 Regis autem epistula ista continebat: “ Rex Antiochus Lysiae fratri salutem.
23 Patre nostro inter deos translato, nos volentes eos, qui sunt in regno nostro, sine tumultu attendere ad rerum suarum curam,
24 audientes Iudaeos non consensisse patri, ut transferrentur ad Graecas institutiones, sed suo ipsorum instituto adhaerentes postulare sibi concedi legitima sua;
25 cupientes igitur hanc quoque gentem extra tumultum esse, iudicamus templum illis restitui remque agi secundum suorum maiorum consuetudinem.
26 Bene igitur feceris, si miseris ad eos et dexteram dederis ut, cognita nostra voluntate, bono animo sint et libenter propriarum rerum instaurationi deserviant ”.
27 Ad gentem vero regis epistula talis erat: “ Rex Antiochus senatui Iudaeorum et ceteris Iudaeis salutem.
28 Si valetis, sic est, ut volumus; sed et ipsi bene valemus.
29 Manifestavit nobis Menelaus velle vos redire et in negotiis propriis versari.
30 His igitur, qui commeant usque ad diem tricesimum mensis Xanthici, erit dextera cum securitate,
31 ut Iudaei utantur cibis et legibus suis sicut et prius, et nemo eorum ullo modo molestiam patietur de his, quae per ignorantiam gesta sunt.
32 Misimus autem et Menelaum, qui vos alloquatur.
33 Valete. Anno centesimo quadragesimo octavo, Xanthici mensis quinta decima die ”.
34 Miserunt autem etiam Romani epistulam ita se habentem: “ Quintus Memmius, Titus Manius, legati Romanorum populo Iudaeorum salutem.
35 De his, quae Lysias cognatus regis concessit vobis, et nos consentimus.
36 De quibus autem ad regem iudicavit referendum, confestim aliquem mittite inter vos conferentes de his, ut proponamus, sicut congruit vobis; nos enim Antiochiam accedimus.
37 Ideoque festinate et mittite aliquos, ut nos quoque sciamus cuius estis voluntatis.
38 Bene valete. Anno centesimo quadragesimo octavo, quinta decima die mensis Xanthici ”.

Liber Secundus Maccabaeorum, Глава 12

His factis pactionibus, Lysias pergebat ad regem, Iudaei autem agriculturae operam dabant.
Sed ex his, qui duces erant in singulis locis, Timotheus et Apollonius Gennaei filius, sed et Hieronymus et Demophon, super hos et Nicanor Cypriarches, non sinebant eos in silentio agere et quiete.
Ioppitae vero tale quoddam flagitium perpetrarunt: cum rogavissent Iudaeos, cum quibus habitabant, ascendere scaphas, quas ipsi paraverant, cum uxoribus et filiis, quasi nullis inimicitiis in eos subiacentibus,
secundum autem commune civitatis decretum, et ipsis acquiescentibus, utpote qui pacem obtinere cuperent et nihil suspectum haberent, eos provectos in altum submerserunt non minus ducentos.
Quam crudelitatem Iudas in suae gentis homines factam ut cognovit, praecepit viris, qui erant cum ipso, et, invocato iusto iudice Deo,
venit adversus interfectores fratrum et portum quidem noctu succendit, scaphas exussit, eos autem, qui illuc refugerant, gladio peremit.
Et, cum conclusus esset locus, discessit quasi iterum reversurus et universam Ioppitarum civitatem eradicaturus.
Sed, cum cognovisset et eos, qui erant Iamniae, velle pari modo facere habitantibus secum Iudaeis,
Iamnitis quoque nocte supervenit et portum cum navibus succendit, ita ut lumen ignis appareret Hierosolymis a stadiis ducentis quadraginta.
10 Inde, cum iam abiissent novem stadiis et iter facerent ad Timotheum, commiserunt cum eo Arabes non minus quam quinque milia viri et equites quingenti.
11 Cumque pugna valida fieret et hi, qui circa Iudam erant, per auxilium Dei prospere gessissent, nomades victi petebant a Iuda dextram sibi dari, promittentes se pascua daturos et in ceteris profuturos eis.
12 Iudas autem arbitratus vere in multis eos utiles promisit se pacem acturum cum eis; dextrisque acceptis, discessere ad tabernacula sua.
13 Aggressus est autem et civitatem quandam firmam pontibus murisque circumsaeptam, quae a promiscuis gentibus habitabatur, cui nomen Caspin.
14 Hi vero, qui intus erant, confidentes in stabilitate murorum et apparatu alimoniarum contumeliosius agebant cum eis, qui circa Iudam erant, maledictis lacessentes et blasphemantes ac loquentes, quae fas non est.
15 Qui autem cum Iuda erant, invocato magno mundi Principe, qui sine arietibus et machinis organicis temporibus Iosue praecipitavit Iericho, irruerunt ferociter muris
16 et, capta civitate per Dei voluntatem, inenarrabiles caedes fecerunt, ita ut adiacens stagnum latitudinem habens stadiorum duorum defluere repletum sanguine videretur.
17 Inde autem discesserunt stadia septingenta quinquaginta et pervenerunt in Characa ad eos, qui dicuntur Tubiani, Iudaeos.
18 Et Timotheum quidem in illis locis non comprehenderunt, qui, nullo negotio perfecto, tunc de locis regressus erat, relicto tamen in quodam loco firmissimo praesidio.
19 Dositheus autem et Sosipater, ex ducibus, qui cum Maccabaeo erant, exeuntes peremerunt a Timotheo relictos in praesidio plures quam decem milia viros.
20 At Maccabaeus, ordinato exercitu circum se per cohortes, constituit eos super cohortes et adversus Timotheum processit habentem secum centum viginti milia peditum equitumque duo milia quingentos.
21 Cognito autem Iudae adventu, Timotheus praemisit mulieres et filios et reliquum apparatum in locum, qui Carnion dicitur; erat enim inexpugnabile et accessu difficile praesidium propter locorum angustias.
22 Cumque cohors Iudae prima apparuisset, et pavor factus esset super hostes, ac timor ex praesentia illius, qui universa conspicit, super eos esset, in fugam exsiluerunt, alius alio se ferens, ita ut saepe a suis laederentur et gladiorum acuminibus configerentur.
23 Iudas autem vehementer instabat confodiens impios et prostravit ad triginta milia virorum.
24 Ipse vero Timotheus incidens in eos, qui erant cum Dositheo et Sosipatre, cum multa adulatione postulabat, ut vivus dimitteretur, eo quod multorum quidem parentes, aliorum autem fratres haberet, et contingeret horum curam non haberi.
25 Et cum pluribus modis fidem dedisset secundum hoc constitutum, restituturum se eos illaesos, dimiserunt eum propter fratrum salutem.
26 Egressus autem ad Carnion et Atergation interfecit viginti quinque milia corporum.
27 Post autem horum fugam et necem, movit exercitum etiam adversus Ephron civitatem munitam, in qua multitudo diversarum gentium inhabitabat, et robusti iuvenes pro muris consistentes fortiter repugnabant; in hac autem machinarum et telorum multi erant apparatus.
28 Sed, cum Potentem invocassent, qui potestate sua vires hostium confringit, ceperunt subiectam civitatem et ex eis, qui intus erant, ad viginti quinque milia prostraverunt.
29 Inde profecti ad civitatem Scytharum perrexerunt, quae ab Hierosolymis sescentis stadiis aberat.
30 Contestantibus autem his, qui erant illic Iudaei, benevolentiam, quam Scythopolitae erga eos habebant, et mitem occursum temporibus infelicitatis,
31 gratias agentes et exhortati etiam de cetero erga genus ipsum benignos esse, venerunt Hierosolymam die sollemni Septimanarum instante.
32 Post eam vero, quae dicitur Pentecoste, abierunt contra Gorgiam praepositum Idumaeae.
33 Exivit autem cum peditibus tribus milibus et equitibus quadringentis.
34 Quibus autem congressis, contigit paucos ruere Iudaeorum.
35 Dositheus vero quidam de iis, qui Bacenoris erant, eques vir et fortis, Gorgiam tenuit chlamydeque apprehensum ducebat eum fortiter; et, cum vellet illum capere vivum, eques quidam de Thracibus irruit in eum umerumque amputavit, et Gorgias effugit in Maresa.
36 At illis, qui cum Esdrin erant, diutius pugnantibus et fatigatis, cum invocasset Iudas Dominum, ut adiutorem se ostenderet et ducem belli,
37 incipiens patria voce clamorem cum hymnis, irruens improviso in eos, qui circa Gorgiam erant, fugam eis incussit.
38 Iudas autem, collecto exercitu, venit in civitatem Odollam et, cum septima dies superveniret, secundum consuetudinem purificati in eodem loco sabbatum egerunt.
39 Et sequenti die venerunt, qui cum Iuda erant, eo tempore, quo necessarium factum erat, ut corpora prostratorum tollerent et cum parentibus reponerent in sepulcris paternis.
40 Invenerunt autem sub tunicis uniuscuiusque interfectorum donaria idolorum, quae apud Iamniam fuerunt, a quibus lex prohibet Iudaeos. Omnibus ergo manifestum factum est ob hanc causam eos corruisse.
41 Omnes itaque, cum benedixissent, quae sunt iusti iudicis, Domini, qui occulta manifesta facit,
42 ad obsecrationem conversi sunt, rogantes, ut id, quod factum erat, delictum oblivioni ex integro traderetur. At vero fortissimus Iudas hortatus est populum conservare se sine peccato, cum sub oculis vidissent, quae facta sunt propter peccatum eorum, qui prostrati sunt.
43 Et, facta viritim collatione ad duo milia drachmas argenti, misit Hierosolymam offerri pro peccatis sacrificium, valde bene et honeste de resurrectione cogitans.
44 Nisi enim eos, qui ceciderant, resurrecturos speraret, superfluum et vanum esset orare pro mortuis.
45 Deinde considerans quod hi, qui cum pietate dormitionem acceperant, optimum haberent repositum gratiae donum:
46 sancta et pia cogitatio. Unde pro defunctis expiationem fecit, ut a peccato solverentur.

Liber Secundus Maccabaeorum, Глава 13

Anno centesimo quadrage simo nono his, qui erant cir ca Iudam, notum factum est Antiochum Eupatorem venire cum multitudine adversus Iudaeam
et cum eo Lysiam procuratorem et praepositum negotiorum, unumquemque habentem exercitum Graecum peditum centum decem milia et equitum quinque milia trecentos et elephantos viginti duos, currus autem cum falcibus trecentos.
Commiscuit autem se illis et Menelaus et cum multa fallacia hortabatur Antiochum non pro patriae salute, sed sperans se constitui in principatum.
Sed Rex regum suscitavit animos Antiochi in peccatorem; et, suggerente Lysia hunc esse causam omnium malorum, iussit, ut est consuetudo in loco, adductum in Beroeam necari.
Erat autem in loco turris quinquaginta cubitorum, cineris plena, et machinam habebat volubilem undique praecipitem in cinerem.
Illic reum sacrilegii vel quorundam etiam aliorum malorum summitatem factum, omnes propellunt ad interitum.
Et tali lege praevaricatorem legis contigit mori, nec terram adeptum Menelaum.
Valde iuste: nam, quia multa erga aram delicta commisit, cuius ignis et cinis erat sanctus, ipse in cinere mortem reportavit.
Sed rex mente efferatus veniebat, peiora quam quae sub patre suo facta erant, ostensurus Iudaeis.
10 Quibus Iudas cognitis, praecepit populo, ut die ac nocte Dominum invocarent, si quando et alias etiam nunc adiuvaret eos,
11 quippe qui lege et patria sanctoque templo in eo essent ut privarentur; ac populum, qui nuper paululum respirasset, ne sineret blasphemis nationibus subdi.
12 Omnibus itaque simul idem facientibus et rogantibus misericordem Dominum cum fletu et ieiuniis et prostratione per triduum sine intermissione, hortatus eos Iudas praecepit adesse.
13 Ipse vero seorsum cum senioribus cogitavit, prius quam regis exercitus invaderet Iudaeam et obtinerent civitatem, egressos res adiudicare auxilio Dei.
14 Dans itaque procurationem Creatori mundi, exhortatus suos, ut fortiter dimicarent usque ad mortem pro legibus, templo, civitate, patria, institutionibus, circa Modin exercitum constituit.
15 Cumque suis dedisset signum: “ Victoriam Dei ”, cum iuvenibus fortissimis electis, nocte aggressus castra adversus aulam regiam, interfecit viros ad duo milia et primarium elephantorum una cum eo, qui intra habitaculum erat;
16 et postremo metu ac perturbatione castra repleverunt, rebusque prospere gestis, abierunt.
17 Die autem iam illucescente hoc factum erat, adiuvante eum Domini protectione.
18 Sed rex, accepto gustu audaciae Iudaeorum, artibus loca tentavit.
19 Et Bethsuris, quae erat Iudaeorum praesidium munitum, castra admovebat; sed fugabatur, impingebat, minorabatur.
20 His autem, qui intus erant, Iudas necessaria mittebat.
21 Enuntiavit autem mysteria hostibus Rhodocus quidam de Iudaico exercitu; qui requisitus, comprehensus est et conclusus.
22 Iterum rex sermonem habuit ad eos, qui erant in Bethsuris, dextram dedit, accepit, abiit;
23 commisit cum his, qui erant cum Iuda, superatus est; cognovit rebellasse Philippum Antiochiae, qui relictus erat super negotia, confusus est; Iudaeos deprecatus est, subditus est, iuravit de omnibus, quae iusta erant, reconciliatus est et obtulit sacrificium, honoravit templum et loco exhibuit humanitatem;
24 Maccabaeum excepit, reliquit ducem a Ptolemaide usque ad Gerrenos Hegemonidem,
25 venit Ptolemaidam: graviter ferebant Ptolemenses amicitiae conventiones — indignabantur enim supra modum — voluerunt irrita facere pacta.
26 Accessit Lysias ad tribunal, exposuit rationem congruenter, persuasit, sedavit, tranquillos fecit, regressus est Antiochiam. Hoc modo res gestae a rege, adventus et profectionis eius, processerunt.

Liber Secundus Maccabaeorum, Глава 14

Sed post triennii tempus co gnoverunt, qui cum Iuda erant, Demetrium Seleuci per portum apud Tripolim adnavigantem cum multitudine valida et navibus,
tenuisse regionem, sublato Antiocho et procuratore eius Lysia.
Alcimus autem quidam, qui summus sacerdos fuerat, sed voluntarie coinquinatus temporibus seditionis, considerans nullo modo sibi esse salutem neque accessum ultra ad sanctum altare,
venit ad regem Demetrium, centesimo quinquagesimo primo anno, offerens ei coronam auream et palmam, super haec et thallos, qui templi esse videbantur; et ipsa quidem die siluit.
Tempus autem opportunum dementiae suae nactus, convocatus a Demetrio ad consilium et interrogatus quo proposito et consilio Iudaei niterentur,
ad haec respondit: “ Ipsi, qui dicuntur Asidaei, Iudaeorum, quibus praeest Iudas Maccabaeus, bella nutriunt et seditiones movent nec patiuntur regnum esse quietum.
Unde ego defraudatus parentum gloria, dico autem summo sacerdotio, huc nunc veni,
primo quidem de his, quae pertinent ad regem, mera fide sentiens, secundo autem etiam civibus meis consulens; nam illorum praedictorum inconsiderantia universum genus nostrum non modice laborat.
Sed his singulis, tu rex, cognitis, et regioni et obsesso generi nostro, secundum quam habes omnibus obviam humanitatem, prospice;
10 nam, quamdiu superest Iudas, impossibile est pacem esse negotiis ”.
11 Talibus autem ab hoc dictis, velocius ceteri amici hostiliter se habentes adversus Iudam inflammaverunt Demetrium.
12 Qui statim assumens Nicanorem, qui fuit praepositus elephantorum, et ducem ostendens Iudaeae misit,
13 datis mandatis, ut ipsum quidem Iudam occideret; eos vero, qui cum illo erant, dispergeret et constitueret Alcimum maximi templi summum sacerdotem.
14 Tunc gentes, quae de Iudaea fugerant Iudam, gregatim se Nicanori miscebant, miserias et clades Iudaeorum prosperitates rerum suarum existimantes fore.
15 Audito itaque Nicanoris adventu et conventu nationum, conspersi terra rogabant eum, qui populum suum constituit usque in aeternum quique suam portionem signis evidentibus protegit.
16 Imperante autem duce, statim inde profectus congreditur eis ad castellum Dessau.
17 Simon vero frater Iudae commiserat cum Nicanore, sed lente ob repentinum adversariorum silentium victus evaserat.
18 Nicanor tamen audiens quam virtutem haberent, qui cum Iuda erant, et animi magnitudinem pro patriae certaminibus, sanguine iudicium facere metuebat.
19 Quam ob rem misit Posidonium et Theodotum et Matthathiam, ut darent dextras atque acciperent.
20 Et, cum diu de his consilium ageretur, et ipse dux ad multitudinem rettulisset, et paribus suffragiis pareret sententia, sponsionibus pacis annuerunt.
21 Itaque diem constituerunt, qua secreto convenirent eodem, et processit utrimque currus, posuerunt sellas;
22 disposuit Iudas armatos paratos locis opportunis, ne forte ab hostibus repente mali aliquid fieret; congruum colloquium fecerunt.
23 Morabatur Nicanor Hierosolymis nihilque inique agebat gregesque turbarum, quae congregatae fuerant, dimisit.
24 Habebat autem Iudam semper in conspectu, ex animo erat viro inclinatus.
25 Rogavit eum ducere uxorem filiosque procreare. Nuptias fecit, quiete egit, communiter vivebat.
26 Alcimus autem, videns mutuam illorum benevolentiam et factas conventiones, accipiens venit ad Demetrium et dicebat Nicanorem aliena sentire a rebus; Iudam enim regni insidiatorem socium sibi designavit.
27 Itaque rex exasperatus et pessimi huius criminationibus irritatus, scripsit Nicanori dicens graviter quidem se ferre de conventionibus, iubere tamen Maccabaeum citius vinctum mittere Antiochiam.
28 Quibus cognitis, Nicanor confusus erat et aegre ferebat, si ea, quae convenerant, irrita faceret, nulla a viro facta iniuria;
29 sed, quia regi resisti non poterat, opportunitatem observabat, ut artificio illud perficeret.
30 At Maccabaeus videns secum austerius agere Nicanorem et consuetum occursum ferocius exhibentem, intellegens non ex optimo esse austeritatem, non paucis suorum congregatis, occultavit se a Nicanore.
31 Quod cum ille cognovit fortiter se a viro astutia praeventum, venit ad maximum et sanctum templum et sacerdotibus solitas hostias offerentibus iussit sibi tradi virum.
32 Quibus cum iuramento dicentibus nescire se ubi esset, qui quaerebatur, extendens dexteram ad templum
33 iuravit haec: “ Nisi Iudam mihi vinctum tradideritis, istud Dei fanum in planitiem deducam et altare effodiam et templum hic Libero illustre erigam ”.
34 Et, his dictis, abiit. Sacerdotes autem protendentes manus in caelum invocabant eum, qui semper propugnator fuit gentis nostrae, haec dicentes:
35 “ Tu, Domine universorum, qui nullius indiges, voluisti templum habitationis tuae fieri in nobis;
36 et nunc, Sancte, omnis sanctificationis Domine, conserva in aeternum impollutam domum istam, quae nuper mundata est ”.
37 Razis autem quidam de senioribus ab Hierosolymis delatus est Nicanori, vir amator civitatis et valde bene audiens, qui pro affectu pater Iudaeorum appellabatur.
38 Hic enim pristinis temporibus seditionis iudicium pertulerat Iudaismi corpusque et animam pro Iudaismo tradiderat cum omni perseverantia.
39 Volens autem Nicanor manifestare odium, quod habebat in Iudaeos, misit milites supra quingentos, ut eum comprehenderent;
40 putabat enim, si illum cepisset, se cladem istis illaturum.
41 Turbis autem turrim iam occupaturis et atrii ianuae vim facientibus atque iubentibus ignem admovere et portas incendi, ipse undique comprehensus supposuit sibi gladium
42 volens nobiliter mori potius quam subditus fieri peccatoribus et nobilitate sua indignis iniuriis affici.
43 Sed, cum per contentionis festinationem non certo ictu plagam dedisset, et turbae intra ostia irrumperent, recurrens audacter ad murum praecipitavit semetipsum viriliter in turbas;
44 quibus velociter locum dantibus intervallo facto, venit per medium spatium vacuum.
45 Et, cum adhuc spiraret, accensus animis surrexit et, cum sanguis ad modum fontis deflueret, et gravissima essent vulnera, cursu turbas pertransiens et stans supra quandam petram praeruptam,
46 prorsus exsanguis iam effectus, proferens intestina et sumens utrisque manibus proiecit super turbas et invocans Dominatorem vitae ac spiritus, ut haec ipsi iterum redderet, ita vita defunctus est.

Liber Secundus Maccabaeorum, Глава 15,  стихи 1-36

Nicanor autem, ut comperit eos, qui cum Iuda erant, in locis esse iuxta Samariam, cogitavit requietionis die cum omni securitate eos aggredi.
Iudaeis vero, qui illum per necessitatem sequebantur, dicentibus: “ Ne ita ferociter et barbare disperdas, sed honorem tribue praehonoratae diei cum sanctificatione ab eo, qui universa conspicit ”,
ille infelix interrogavit, si est potens in caelo, qui imperavit agi diem sabbatorum.
Et respondentibus illis: “ Est Dominus vivus ipse in caelo potens, qui iussit colere septimam diem ”;
at ille ait: “ Et ego potens sum super terram, qui impero sumi arma et negotia regis impleri ”. Tamen non obtinuit, ut nefarium consilium perficeret.
Et Nicanor quidem cum summa superbia cervicem erigens cogitaverat commune trophaeum statuere de iis, qui cum Iuda erant.
Maccabaeus autem sine intermissione confidebat cum omni spe auxilium se consequi a Domino;
et hortabatur suos, ne formidarent adventum nationum, sed in mente habentes adiutoria sibi facta de caelo et nunc sperarent ab Omnipotente sibi affuturam victoriam.
Et allocutus eos de Lege et Prophetis, admonens eos etiam de certaminibus, quae perfecerant, promptiores constituit eos.
10 Et, animis eorum excitatis, denuntiavit simul ostendens gentium fallaciam et iuramentorum praevaricationem.
11 Cum autem singulos illorum armavisset, non tam clipeorum et hastarum munitione quam per bonos sermones exhortatione, cumque somnium fide dignum exposuisset, supra modum universos laetificavit.
12 Erat autem huiuscemodi visus eius: Oniam, qui fuerat summus sacerdos, virum honestum et bonum, verecundum occursu, modestum moribus et eloquium digne proferentem et qui a puero omnes virtutes domesticas exercuerat, manus protendentem orare pro omni populo Iudaeorum.
13 Post hoc sic apparuisse virum canitie et gloria praestantem et mirabilem quandam et magni decoris esse eminentiam circa illum.
14 Respondentem vero Oniam dixisse: “ Hic est fratrum amator, qui multum orat pro populo et sancta civitate, Ieremias propheta Dei ”.
15 Protendentem autem Ieremiam dextram dedisse Iudae gladium aureum et, cum daret, dixisse haec:
16 “ Accipe sanctum gladium munus a Deo, in quo confringes adversarios ”.
17 Exhortati itaque Iudae sermonibus bonis valde, et qui poterant ad virtutem incitare et animos iuvenum confortare, statuerunt castra non tendere, sed fortiter inferri et cum omni virtute confligentes de negotiis iudicare, eo quod civitas et sancta et templum periclitarentur.
18 Erat enim timor pro uxoribus et filiis itemque pro fratribus et cognatis in minore parte iacens, maximus vero et primus pro sanctificato templo.
19 Sed et eos, qui in civitate erant comprehensi, non minima sollicitudo habebat propter illum sub aperto concursum.
20 Et, cum iam omnes exspectarent iudicium futurum, hostesque iam committerent, atque exercitus esset ordinatus, et bestiae opportuno in loco constitutae, et equitatus dispositus,
21 considerans Maccabaeus adventum multitudinis et apparatum varium armorum et ferocitatem bestiarum, extendens manus in caelum prodigia facientem Dominum invocavit, sciens quoniam non est per arma, sed prout ab ipso iudicatum fuerit dignis tribuit victoriam.
22 Dixit autem invocans hoc modo: “ Tu, Domine, qui misisti angelum tuum sub Ezechia rege Iudaeae, et interfecit de castris Sennacherib ad centum octoginta quinque milia,
23 et nunc, Dominator caelorum, mitte angelum bonum ante nos in timorem et tremorem;
24 magnitudine brachii tui exterreantur, qui cum blasphemia veniunt adversus sanctum populum tuum ”. Et hic quidem in his finem fecit.
25 Qui autem cum Nicanore erant, cum tubis et canticis admovebant;
26 hi vero qui erant cum Iuda, cum invocatione et orationibus congressi sunt cum hostibus.
27 Et manibus quidem pugnantes, sed Dominum cordibus orantes, prostraverunt non minus triginta quinque milia, praesentia Dei magnifice delectati.
28 Cumque cessassent ab opere et cum gaudio redirent, cognoverunt Nicanorem proruisse cum armis suis;
29 facto itaque clamore et tumultu, patria voce omnipotentem Dominum benedicebant.
30 Et praecepit ille, qui per omnia corpore et animo primus fuerat in certamine pro civibus, qui iuventutis benevolentiam in suam gentem conservaverat, caput Nicanoris abscindi et manum cum umero, ac Hierosolymam perferri.
31 Quo cum pervenisset, convocatis contribulibus et sacerdotibus, ante altare stans accersiit eos, qui in arce erant;
32 et, ostenso capite iniqui Nicanoris et manu nefarii, quam extendens contra domum sanctam omnipotentis Dei magnifice gloriatus est,
33 linguam etiam impii Nicanoris praecisam dixit particulatim avibus daturum, pretia autem dementiae contra templum suspendere.
34 Omnes igitur in caelum benedixerunt manifestum Dominum dicentes: “ Benedictus, qui locum suum incontaminatum servavit! ”.
35 Alligavit autem Nicanoris caput de summa arce evidens omnibus et manifestum signum auxilii Domini.
36 Itaque omnes communi consilio decreverunt nullo modo diem istum absque celebritate praeterire, habere autem celebrem tertiam decimam diem, mensis duodecimi — Adar dicitur voce Syriaca — pridie Mardochaei diei.
Комментарии:
Комментарий к текущему отрывку
Комментарий к книге
Комментарий к разделу

11:21 "Диоскоринфий" - критское название месяца, соответствующее макед. Ксанфику (ст 2 Макк 11:30): действие происходит весной 164 г., приблизительно в марте.


11:30 Шестой месяц македонского календаря соответствует евр Нисану, нашему марту-апрелю.


12:17 " Тувиины" - иудеи, живущие в "пределах Това" (ср 1 Макк 5:13), т.е. в современной Иордании, в области Аммана. "Харак" был, по всей вероятности, крепостью и местожительством областеначальника.


12:29 "Скифополис" - греч. название города Вефсана (1 Макк 5:52).


12:38-46 Важное библейское свидетельство о значении молитв живых за усопших: здесь выражается уверенность в том, что молитвы и искупительные жертвы помогают отпущению грехов умерших. Это новая и значительная стадия в развитии иудейского богословия. Вопрос о посмертной участи людей получает полное освещение в НЗ.


13:1 "В 149 году" - согласно селевкидскому календарю, считая с весны 311 г. - осенью 163 г.


13:4 Первосвященник Менелай, прибывший в Иерусалим (ср 2 Макк 11:32), но, вероятно, не удержавшийся у власти. Его казнь произошла, очевидно, после взятия Иерусалима Антиохом, как сообщает об этом Иосиф Флавий (Иуд. Древности). - "Берия" - македонский город (Деян 17:10- Верия).


13:7-8 Персидская казнь посредством удушения горячим пеплом. Ее применение в данном случае представлено как действие закона возмездия (ст 2 Макк 13:8; ср 2 Макк 9:5-6).


14:1 Весной 161 г.


14:12 Не тот Никанор, о котором идет речь в 2 Макк 8:9. - "Военачальником" т.е. областеначальником, который лишил первосвященника Алкима политической власти.


14:16 "Дессау" или Адаса (см 1 Макк 7:40; ср 1 Макк 7:31: "близ Хафарсаламы").


14:45 Указывая на поступок Разиса, еретики-донатисты оправдывали самоубийство. Блаж. Августин ("О граде Божием" 1 26, 27) отвечает им, что св. Писание описывает смерть Разиса, но не ставит его в пример.


15:11-16 Ония продолжает быть заступником иудейской общины, каким он был и при жизни (2 Макк 15:30сл; 2 Макк 4:5). Иеремия, перенесший большие страдания за свой народ, как и Ония, является теперь также его заступником. Текст большого догматического значения- первое библейское свидетельство о вере в силу молитвы святых на которой основывается учение Церкви о почитании святых.


15:36 "День Мардохея" слился с праздником Пурим (ср Есф 9:19; 1 Макк 7:49), но в 124 г. до Р.Х. они по-видимому еще праздновались отдельно. - "Свиток поста" - (в 1 в по Р.Х.) упоминает о "дне Никанора", перечисляя те дни, когда не следует поститься.


Вторая книга Маккавейская является не продолжением первой, а частично параллельным повествованием: в ней излагаются события с конца царствования Селевка VI, предшественника Антиоха Епифана, до поражения Никанора. Она охватывает всего пятнадцать лет и соответствует содержанию семи первых глав 1 Макк. По своей литературной форме 2 Макк, написанная по-греч, во многом отличается от 1 Макк.

Она представлена как сокращенное произведение некоего Иасона Киринейского (2 Макк 2:19-32), которое предваряют два послания иерусалимских иудеев (2 Макк 1:1-2:18). Стиль книги характерен для произведений эллинистических писателей, язык ее изобилует риторическими оборотами. Автор больше проповедник, чем историк, но он значительно превосходит автора 1 Макк в знании греческих общественных институтов и политической жизни той эпохи. Он пишет для александрийских иудеев, чтобы пробудить у них сознание солидарности с их палестинскими собратьями. В частности, он хочет привлечь их внимание к судьбе Храма — средоточию религиозной жизни израильтян, — ненавидимого язычниками-поработителями. Это стремление автора заметно в композиции книги: после описания эпизода с Илиодором, подчеркивающего неприкосновенность святилища, первая часть книги (2 Макк 4:1-10:8) заканчивается сообщением о смерти Антиоха Епифана, гонителя, осквернившего храм, и об установлении праздника Очищения; вторая часть (2 Макк 10:9-15:36) также завершается смертью гонителя — Никанора, угрожавшего разрушить храм, и установлением праздника в память избавления. Письма, помещенные в начале книги (2 Макк 1:1-2:18), содержат призыв иудеев к своим единоверцам в Египте праздновать вместе с ними Очищение Храма.

Датой написания можно считать 188 г. селевкидской эры, т.е. 124 г. до Р.Х., на что имеется указание в 2 Макк 1:10. Книга имеет безусловную историческую ценность, хотя редактор и включил в текст апокрифические рассказы (2 Макк 1:10-2:18) и воспроизвел патетические сказания об Илиодоре, о мученической кончине Елеазара (2 Макк 6:18-31) и семи братьев (2 Макк 7), взятые им у Иасона для иллюстрации его религиозных тезисов. Совпадение основных данных 1 и 2 Макк подтверждает историческую достоверность событий, описываемых в этих, друг от друга независящих, источниках. В одном важном пункте 2 Макк противоречит 1 Макк 6:1-13: здесь очищение храма происходит до смерти Антиоха Епифана, тогда как в 2 Макк 9:1-29 — после его смерти. Недавно опубликованная хронологическая вавилонская таблица подтверждает свидетельство 2 Макк: Антиох умер в октябре-ноябре 164 г., до освящения храма в декабре того же года. Нет оснований сомневаться в подлинности исторических данных о событиях, предшествовавших разграблению храма Антиохом и содержащихся только в 2 Макк 4. Вместе с тем следует указать на грубую ошибку, за которую редактор ответственен скорее, чем сам Иасон: располагая письмом Антиоха V (2 Макк 11:22-26), сн добавил в гл. 11-12 другие письма и рассказ о событиях, относящихся к концу царствования Антиоха IV, которые следовало поместить между 8 и 9 гл.

С христианской точки зрения данная книга важна содержащимися в ней утверждениями о воскресении мертвых (2 Макк 14:16) и загробном возмездии (2 Макк 6:26), а также тем, что в ней придается значение молитве за усопших (2 Макк 12:41-45), подвигам мучеников (2 Макк 6:18-7:41) и ходатайству святых (2 Макк 15:12-16). Наличие поучений на темы, мало затронутые в других книгах ВЗ, объясняет, почему Церковь включила 2 Макк в библ. канон.

Хронологическая система, которой следуют обе книги, стала нам более понятна после открытия клинописной таблицы, содержащей фрагмент хронологии Селевкидов. Благодаря ей удалось установить точную дату смерти Антиоха Епифана. Выяснилось, что 1 Макк следует македонскому летоисчислению, которое принимает за исходную точку октябрь 312 г до Р.Х., тогда как 2 Макк следует летоисчислению иудейскому, соответствующему вавилонскому, начинающемуся с месяца Нисана — апреля 311 г. Укажем на два исключения: в 1 Макк события, связанные с храмом и иудейской историей, датированы по иудео-вавилонскому календарю (1 Макк 1:54; 1 Макк 2:70; 1 Макк 4:52; 1 Макк 9:3, 1 Макк 9:54; 1 Макк 10:21; 1 Макк 13:41, 1 Макк 13:51; 1 Макк 14:27; 1 Макк 16:14), а письма, приведенные в 2 Макк, следуют македонскому летоисчислению.

Текст дошел до нас в трех рукописях, написанных т.наз. унциальным письмом (Sinaiticus, Alexandrinus и Venetus), и в прибл. тридцати рукописях, написанных курсивным письмом. В тексте «Лукиановой рецензии» (300 г. по Р.Х.) иногда сохранен текст более древний, чем в остальных греч рукописях. Этим текстом пользовался Иосиф Флавий при написании «Иудейских Древностей». Латинская рукопись « Vetus Latina » является переводом греческого, ныне утерянного, текста, лучшего из всех дошедших до нас. Текст этих книг в Вульг восходит не к бл. Иерониму, который не считал кн Макк каноническими, а к рецензии (редакции) второстепенного качества.

Книги Маккавейские (1 и 2) не вошли в евр канон Писания, но они находятся в LXX и Западная Церковь признала их богодухновенными (второканоническими). В них описывается борьба евр народа против Селевкидов за религиозную и политическую независимость. Название книг происходит от прозвища Маккавей (евр «мак-кави» — молот), данного Иуде, герою этой борьбы (1 Maccabaeorum 2:4), и затем распространенного на его братьев. Последние строки книги (1 Maccabaeorum 16:23-24) указывают, что она была написана не раньше конца царствования Иоанна Гиркана, вернее вскоре после его смерти, около 100 до Р.Х.

Скрыть
Комментарий к текущему отрывку
Комментарий к книге
Комментарий к разделу

10:11  Приняв царство, он вручил. Евпатору было в это время 9 лет. Если ему, однако, усвояются столь важные самостоятельные действия, как поставление правителя, или как — 1 Макк 6:22,28 и 33 — прием депутаций и ведение войн с иудеями, то все это — или делалось им несамостоятельно, или представляло осуществление и продолжение порядка вещей, сложившегося или намеченного отчасти в предшествующее царствование. Так, назначение Лисия правителем государства и воспитателем царевича, сделано было еще отцом последнего, пред отправлением в поход, кончившийся его смертью (1 Макк 3:32-33). Этот Лисий был родственником царя (11:1 и 35). Как главный военачальник Келе-Сирии и Финикии, он назначил Горгия военачальником этих провинций, вместо Птоломея Макрона (8:8), очевидно, того самого, который упоминается раннее в 6:8 и 4:45.


10:13  Повсюдуπαρ’ ἕκαστα — при всяком случае.


10:15  Владевшие удобными укреплениями, напр. Хевроном (1 Макк 5:65).


10:19 О Закхее — ничего более неизвестно. О Симоне и Иосифе — братьях Иуды — см. к 8:22.


10:20  Бывшие с Симономοἱ περὶ τὸν Σιμωνα — здесь разумеются его приближенные, или вожди отдельных частей (ст. 21).


70 000 драхм = 15Ѕ талантов.


10:23  Успех в оружии, которое было в руках егоτοι̃ς δὲ ὅπλοις τὰ πάντα ἐν ται̃ς χερσὶν εὐοδούμενος, точнее слав.: «оружием же во всех и руками благоуспевая». Русский перевод совершенно неправильно относит ἐν ται̃ς χερσίν: гораздо естественнее отнести это к εὐοδούμενος и τὰ πάντα, причем мысль будет вполне определенная: «оружием содержа успешно все в своих руках», т. е. «преуспевая во всех своих предприятиях», и т. д. Употребление — «в укреплениях» (ὀχυρώμασι) вместо «в башнях» (πύργοις, ст. 18) — показывает возможность помещения в них хотя бы и 20 000 человек, так как — очевидно — башни представляли собою лишь средоточные пункты укрепления (бойницы), названные в 18 ст. вместо целого укрепления. Впрочем, возможно, что число запершихся в этих башнях-укреплениях и истребленных Иудой (20 000) значительно преувеличено народною молвою. Быть может, оно было менее и 9 000, как дается понять в ст. 20.


10:24  Прежде побежденный Иудеями — см. 8:30 и далее.


Азия употреблена здесь не в дипломатическом смысле римлян с 133 г. до Р. Х. (провинции Мизия, Лидия и Кария, так как эти провинции уже не принадлежали тогда к Селевкидскому царству), но — вероятно — в смысле великой Азии, в состав которой Мизия особенно славилась конницею и имела своим гербом большую сильную лошадь.


10:26  Как говорит законκαθὼς ὁ νόμος διασαφει̃ (см. Исх 23:22).


10:32 Местоположение Газары (Газа) не требует указаний (1 Макк 9:52; ср. 1 Макк 13:43 и далее).


Херей, командовавший Газарой, был, по 37 ст., брат Тимофея.


10:33-34  Веселоἄσμενοι — радостные от уверенности в победе, в противоположность осажденным, уверенным в недоступности этого места — ἐν τη̨̃ κρημνότητι του̃ τόπου πεποιθότες (34 ст.).


10:35 Осада крепости по некоторым кодексам продолжалась вместо 4-х — 24 дня, по Александрийскому кодексу даже 40 дней.


С зверскою яростью — в добром смысле — «с львиною яростью», с яростью львов.


10:37  Аполлофан — о нем более ничего неизвестно. Так как Тимофей далее снова упоминается (см. к 12:2), то упоминание о его убиении объясняется тем, что народное предание здесь, вероятно, смешивает обстоятельства двух различных сражений.


11:1 О Лисии — см. к 1 Макк 3:32.


11:2 Вместо 80 000 пехоты и всей конницы — в 1 Макк 4:28 указывается 60 000 пехоты и 5 000 конницы.


Город их, т. е. Иерусалим.


11:3  Священноначалие сделать ежегодно продажным. Этим достигались не только материальные, но и политические выгоды, так как продажа священноначалия соединялась лучше с выбором более податливых и угодных политике лиц.


11:5 О Вефсуре1 Макк 4:29. Указание на расстояние Вефсуры от Иерусалима — стадий на 5 — очевидно ошибочно, так как Вефсура на самом деле отстоит от Иерусалима на 160 стадий (4 мили). Указание стадий колеблется и по другим кодексам: один из них указывает 500, а Сирийский даже 10 005; Александрийский кодекс употребляет σχοίνους вместо σταδίους. Это более правильно (σχοι̃νος = около 30 стадий), хотя писатель обычно измеряет пространства по стадиям (ср. 12:9 и далее, 17 и 29 ст.); возможно поэтому, что ошибка здесь в указании лишь числа стадий.


11:6  Доброго Ангела, т. е. защищающего их, помогающего им ангела.


11:8  Всадник в белой одежде, потрясавший золотым оружием — это и был ангел, как видно и из 10 ст.


11:17  Подписанный, т. е. старейшинами народа — ответ, т. е. с условиями мира.


11:21  148 года = 164/165 до Р. Х.


Месяца ДиоскоринфияΔιοσκορινθίου (родит. от Ζεὺς κορίνθιος) — трудно определить точнее, какой месяц здесь имеется в виду. Сирийский перевод указывает здесь 2-ой месяц тишри (= Marcheschvan, ср. у Флавия в данном месте), который соответствует македонскому Dius = нашему ноябрю. Это и есть, кажется, правильная дата, и Δίου — первоначальное чтение данного месяца.


11:25  Чтобы храм их был восстановленτό ἱερὸν ἀποκατασταθη̃ναι — здесь имеется в виду не реставрация храма, но возвращение или восстановление его в его правах и привилегиях.


Чтобы жили они по обычаю своих предковπολιτεύεσθαι κατὰ τὰ ἐπὶ τω̃ν προγόνων αὐτω̃ν ἔθη, — здесь имеется в виду гражданская жизнь просителей (πολιτεύεσθαι).


11:27  Старейшинам Иудейским — см. 1 Макк 12:6.


11:29  Менелай, по всей вероятности — поставленный Антиохом Епифаном первосвященник (4:23 и далее, 50).


11:30 Месяц ксанфик — 6-й македонский месяц (по Иосифу Флавию. Иуд. древн. I, 3, §3; X, 3) = еврейскому нисану, нашему апрелю.


11:34  Римляне через своих представителей, ниже упоминаемых. Имена этих представителей приводятся в списках с некоторыми различиями: вместо Μάνλιος встречается Μάνιος; сирийский текст — Quintus Menisthius Manius; латинский — Titius вместо Titus. Из других источников имена этих «старейшин римских» — неизвестны, хотя это, конечно, не дает основания отрицать возможность состоявшегося сношения с римлянами, легаты которых были рассыпаны по всему тогдашнему миру, с решающим влиянием на все важнейшие политические дела. И нет ничего удивительного, что многие из имен представителей Рима забыты или утрачены: Totus fere terrarum orbis a Romanis legatis et civibus erat obsessus (qui populi Romani auctoritate freti omnibus se immiscebani rebus, praesertim quun regum nomini Romano infestorum potestatem possent infringere), quorum nomina nobis sercata non putem (Bertheau. P. 34).


11:35 О родстве Лисия с царем — см. к 1 Макк 3:32.


Упоминаемое в настоящей главе заключение мира с иудеями имело место, по всей вероятности, в 150 г. э. Сел. = 162 до Р. Х., когда Лисий получил известие о наступлении Филиппа и был вынужден обратить свои силы против этого более серьезного для себя врага (1 Макк 6:42-62). Дату писем (148-й г.) в таком случае объясняют тем, что Иасон Киринейский или «списатель» его труда (автор 2 Мак) исправил сам 150-й год на 148-й — в предположении, что речь идет о мире после первой, а не второй войны с Лисием.


12:2  Тимофей, как видно из сопоставления ст. 17 и далее с 1 Макк 5:11,12 и ст. 21,26 с 1 Макк 5:34,43 и далее — не другой, как именно прежде упоминавшийся (8:30,32; 10:24,32,37). Что в последнем месте он показывается убитым иудеями, — это не мешает признать здесь тождество, и показывает только, что его смерть неправильно отнесена к этой войне.


Аполлоний — через прибавление сын Генея — отличается от двух других Аполлониев — сына Фрасея (3:5,7) и сына Менесфеева (4:21), а также надо отличать его и от Аполлония, наместник Келе-Сирии при Димитрии I, так как этот Аполлоний тогда, вероятно, находился при Димитрии в Риме (см. к 1 Макк 10:69).


Иероним и Димофон — более нигде не упоминаются.


Никанор через прибавку ὁ Κυπριάρχης отличается от Никанора сына Патроклова (8:9) и начальника слонов Димитрия (14:12). — Κυπριάρχης — или начальник Кипра, в период обладания этим островом Антиоха Епифана, или распорядитель священных игр в честь богов, по аналогии с ’Ασιάρχια, Συριάρχια, и т. д. (Деян 19:31).


12:7  Так как это место было заперто, т. е. укреплено, и без осады или штурма не могло быть взято.


12:9  240 стадий — 6 миль — около 40 верст. Об Иамнии — см. к 1 Макк 4:15.


Пламяαἱ αὐγαὶ του̃ φέγγουςслав.: зари огня, т. е. зарево.


12:10  Арабы, т. е. бедуины, кочевники, исстари жившие на границе между Египтом и Палестиною (откуда они вторгались также и в пределы филистимлян).


12:13  Каспин — считается тождественным с упоминаемым в 1 Макк 5:20 и 36 крепостью Хасфор или Хасфон, и есть, вероятно, нынешняя Khastin на восточной сторон Галилейского моря.


12:15  Θηριωδω̃ς, как в 10:35, с мужеством львов.


12:17  На 750 стадий — 16ѕ географ. миль.


В Харакεἰς τὸν Χάρακα — очень неопределенное место. Что здесь жили иудеи, называемые тувиинами, показывает, что это место где-то в земле Tob (между Аммонитидой и Сирией). Неизвестно и то, как читать это Χάρακα — как собственное имя, или как нарицательное. В последнем случае это χάρακα (от χάραξ) означало бы — окопанный, огражденный лагерь. За это последнее понимание говорит как член τὸν пред Χάρακα, так и показание 18-го стиха, что иудеи не нашли в тех местах — ἐπὶ τω̃ν τόπων — Тимофея, так как он удалился из тех мест — ἀπὸ τω̃ν τόπων. Дважды употребленное множественное τόποι — места, местечки, и именно в отличие от ἔν τινι τόπω̨оставив в некотором месте очень крепкую стражу»), говорит за то, что τὸν χάρακα — общее наименование нескольких местечек, составлявших, вероятно, район лагеря — или в то время, или когда-либо ранее.


12:20  Поставил их, — т. е. Досифея и Сосипатра, — над этими отрядами. Число войск Тимофея, как далее число раненых Иудою (23 ст.), по-видимому, значительно преувеличено.


12:21 Войско Тимофея (1 Макк 5:38) в значительной части состояло не из дисциплинированных воинов, но из кочевников окружающих местностей. Жены и дети этих кочевников следовали за армией Тимофея из страха пред войсками Иуды.


Карнион — крепость — несомненно Karnain 1 Макк 5:26,43, Astharot-Karnaim, резиденции царя Ога Васанского. Точное местоположение крепости неизвестно.


12:23 По 1 Макк 5:34, где говорится, вероятно, об этом же сражении, пало в нем только около 8 000 человек.


12:24  С большим ухищрением умолял. Ухищрение состояло в том, что на самом деле никаких иудеев («родителей» и «братьев») у Тимофея не находилось; как бы то ни было, он вымолил себе жизнь.


12:26  Против Карниона (см. к 21 ст.) и Атаргатиона. Атаргатион — τὸ ’Ατεργατει̃ον — не город, но собственно капище богини Атаргатис или Derketo в Карнионе (1 Макк 5:43 и далее). Atargatis — вавилонско-сирийско-филистимское женское божество с рыбьим туловищем, подобно Дагону, мужскому божеству такого же вида (полурыба, получеловек, — обоготворение воды или вообще влаги, как одной из производительных сил природы).


12:27 О Ефроне — см. к 1 Макк 5:46 и далее.


12:29  Город Скифов — Скифополь, или Beisan (см. к 1 Макк 5:52).


12:33  Выступил же Иуда с 3 000 пеших и 400 конных. В слав. и греч. тексте подлежащего здесь не указывается (ἐξη̃λθεν δὲ — изыде же). Полагают (все толковники), что здесь нужно считать подлежащим не Иуда, как делает русский перевод, а Горгий, так как Иуда никакой конницы не имел. Впрочем, всадники в его войске далее упоминаются.


12:35  Досифей, всадник, упоминаемый здесь, очевидно, отличается от упоминаемого в ст. 19 и 24.


О Марисе — см. к 1 Макк 5:66.


12:36  Бывшие с Ездриномὁ περὶ τὸν ’Έσδριν. Этот Ездрин (греческая форма имени יִרֽזָע, ср. 1 Пар 27:26 у LXX) — более не упоминается. Некоторые толкователи думают, что это — иное наименование того же Горгия; так представляется и в слав. тексте: «воином же Горгиевым намнозе борющимся».


12:37  Начав на отечественном языке, песнопение громким голосомκαταρξάμενος τη̨̃ πατρίω̨ φωνη̨̃ τὴν μεθ’ ὕμνων κραυγὴν, слав.: «начат гласом отеческим с песньми вопль». Песни — ὕμνοι, — псалмы Давида (каковы Пс 113, 117, 123, 135, 149), которые распевались при вступлении в бой (ср. 2 Пар 20:21 и далее).


12:38 Город Одолламевр. םָּלִֽרֳע — город в Сефеле Иудейской, местоположение его точнее неизвестно.


12:40  ‘Ιερώματα τω̃ν εἰδώλων — посвященное идолам — одни разумеют здесь разные драгоценности, другие — думают, что здесь разумеются маленькие изображения языческих богов, золотые или серебряные, которые носились как амулеты на теле и надеты были иудеями или для лучшего сохранения, или по суеверию. Запрещение законом этого см. Втор 7:25 и 26.


12:41  Прославили... Господа, открывшего сокровенное — частью для предостережения оставшихся в живых и сохранившихся от этого греха, частью для того, чтобы эти оставшиеся могли умолить его за грех павших, что и делается далее.


12:42 Иудеи молятся, чтобы совершенно был изглажен содеянный грех, потому что он падал своею тяжестью и на оставшихся в живых и мог быть причиною гнева Божия и на них (Нав 7:1 и далее; 2 Цар 21:1 и далее; 24:1 и далее).


12:43 Вместо 2 000 драхм латинский текст указывает 12 000, сирийский 3 000.


12:43-46 Поступок Иуды приводится обычно в оправдание православного (и католического) учения о силе и значении молитв об умерших. Возражая против приведения означенного случая в пользу этого учения, протестантские богословы утверждают, что ни самый факт принесения жертвы Иудою после этого происшествия, ни передача этого факта в данном месте Библии — не говорят ясно, чтобы Иуда принес жертву именно за грех умерших. По 42 стиху — жертва приносится просто за грех, т. е., по мнению протестантов, за все общество Иудейское, на котором до известной степени тяготел грех павших и которое в таких случаях, по солидарности с преступниками закона, и раньше терпело кары гнева Божия (см. к 42 ст.). Не упоминается о грехе за мертвых и в 43 ст. Если же писатель книги или, может быть, еще первоисточник ее — Иасон Киринейский — и добавляют к передаче факта свои добавления и истолкования, собственно и дающие опору католикам и православным, то эти добавления и истолкования — говорят протестанты — не имеют никакого веса, даже если бы они принадлежали самому Иуде; они имели бы такую силу лишь в устах вдохновенного пророка и посланника Божия; а так как в данном случае этого нет, то религиозные представления этих частных лиц не должны иметь значения для символических истин веры. Что истолкование факта писателем книги сделано настолько верно, что — более чем вероятно — согласовалось с действительными воззрениями и Иуды и современников его, — это чувствуется без особенных доказательств. Что же касается того, что Иуда не имел авторитета пророка и посланника Божия, то ведь данный поступок его не составляет единственной опоры учения о спасительности молитв за умерших. В догматических рассуждениях об этом учении поступок Иуды собственно приводится как простая справка относительно того, насколько давно существует верование в спасительность молитв за умерших (неважно здесь, писатель только или и Иуда держался этого верования; важно то, что писатель здесь выражает это верование как всеобщее в его время и умеет уже его обосновать!). Главную же доказательную силу это верование, конечно, находит лишь в новозаветном учении Спасителя и апостолов.


13  Тождество описываемого в настоящей главе похода с описанным в 1 Макк 6:28-62 всеми признается. Не столь существенные отличия в некоторых подробностях обоих рассказов — или кажущиеся, или объясняются из различия планов и целей той и другой книги. Очевидная непримиримая неправильность выступает лишь в указании года (1 ст.) и числа войск неприятельского войска (2 ст.; ср. 1 Макк 6:30).


13:1  В 149 году э. Сел. — по 1 Макк 6:20-28 и далее, этот поход предпринят был в 150 году. Эта разница может быть объяснена только ошибкою писателя нашей книги, может быть, стоящею в связи с другом ошибочным показанием, что запустение храма продолжалось только два, вместо трех, года (Х, 3 ср. с 1 Макк 1:52).


13:2 О Лисии — см. 11:1 и к 1 Макк 3:32. Число сил неприятеля (не только в удвоенном, но и в одиночном количестве), очевидно, преувеличено.


13:3  Менелай — бывший первосвященник, 4:24 и далее, 5:15.


Побуждая Антиоха, т. е. к уничтожению всех правоверующих партий в иудействе, уверяя, что только этим путем достижимо полное успокоение Иудеи (ср. 4:8,10).


С большим притворством — поясняется далее через добавление — не ради спасенья отечества, но в надежде получить начальство. От этой должности он отставлен был, очевидно, вместе с восстановлением храма и храмового богослужения Иудою.


13:4  БерияΒέροια — город в Сирии между Иераполем и Антиохиею (Плиний V, 19; Страбон XVI, 751), вероятно — на месте нынешнего Алеппо; следовательно, нельзя смешивать его с македонской Берией, по имени которой он назван строителем его Селевком.


По тамошнему обычаю — далее описываемому (ст. 5 и 6).


13:5 Точного представления упоминаемого здесь орудия казни в пепле не дается. По Флавию (Иуд. древн. XII, 9, §7) — казнь Менелая произошла уже после заключения мира с иудеями, когда Евпатор возвратился в Антиохию, разгневанный неудачею, и Менелай употребил неудачную попытку побудить его опять к войне.


13:13  Держал совет, намереваясьгреч.: ἐβουλεύσατο, слав.: «советова», т. е. принял решение на совете со старейшинами...


13:14  Права гражданскиеπολιτείαслав.; за гражданство, т. е. за гражданское устройство иудейского народа.


О Модине — см. к 1 Макк 2:1. По 1 Макк 6:32, Иуда расположился своим станом при Вефсахаре, против стана неприятельского, севернее Вефсуры (см. к 1 Макк 4:29).


13:15  Условный знак «Божья победа» — см. к 8:23. Вместо 4 000 избитых в лагере, другие списки приводят то 2 000, то 1 000, то 3 000.


13:23  Узнав же, что Филипп... отложился — ср. 1 Макк 6:55 и далее.


Почтил храм, вероятно, через дары (ср. 3:2).


13:24  Приняв Маккавея и поставил его военачальникомгреч. καὶ τὸν Μακκαβαι̃ον ἀπεδέξατο, κατέλιπεν στρατηγὸν... ἡγεμονίδην, слав.: «и Маккавея прият, постави стратига... князем». Смысл данного места не достаточно ясен. Если принимать здесь ἡγεμονίδην, как некоторые делают, за предикат в отношении к στρατηγόν, то получается мысль славянского текста, но с некоторой тавтологией (повторением однородных понятий στρατηγὸν... ἡγεμονίδην); которое-нибудь из этих выражений является лишним, особенно с добавлением «его», как делает русский текст. Трудно применить это выражение к Иуде еще и потому, что он являлся туземцем в этих краях, а в данном стихе речь идет, очевидно, о человеке, который пришел сюда с царем и, при его уходе, был оставлен им военачальником; таким, конечно, не мог быть Иуда. Ввиду этого, другие толковники считают ἡγεμονίδην за собственное имя, что дает более складное выражение мысли, хотя не подтверждается упоминанием где-либо еще этого имени.


От Птолемаиды до самого Геринἀπὸ Πτολεμάϊδος ἕως τω̃ν Γεῤῥηνω̃ν, т. е. над прибрежною полосою до границ Египта. Γεῤῥης νοι̃, по мнению некоторых — жители города Γέῤῥα между Ринокорурой и Пелузиумом (Страбон XVI, 760). Другие толкователи, основываясь на том, что Γέῤῥα тогда не принадлежала к Сирийскому царству, полагают, что здесь надо читать Γεραρηνοί — обитатели древнего города Герар, юго-восточнее Газы. Некоторые варианты данного места действительно имеют Γεραρηνω̃ν.


14 Содержание обеих последних глав книга соответствует 1 Макк 7-я гл., с некоторыми, как и прежде, отличиями, имеющими то же объяснение.


14:1  Спустя 3 года, т. е. после 13:1 — похода Евпатора на Иудею. Это выражение надо понимать как евангельское «по триех днех», т. е. считая и неполные годы; отсюда — спустя три года = не 149 + 3, но = 149-й, 150-й и 151-й, что и приводит к показанию 4-го стиха: «в сто пятьдесят первом году» (согласно с 1 Макк 7:1).


Триполис — финикийский приморский город севернее Сидона между Библом и Арадом, лежит при подножии самой высокой часта Ливана и назван так потому, что составился из трех колоний, выселившихся сюда из трех соседних городов — Сидона, Тира и Арада (Страбон XVI, 754).


14:3 Об Алкиме — см. к 1 Макк 7:5.


В смутные времена. Здесь имеется в виду время от удаления первосвященника Онии Иасоном при Антиохе Епифане до казни Менелая.


Нет ему спасения. С предоставлением иудеям религиозной свободы при Антиохе Евпаторе, Алким не мог более опираться на поддержку сирийских друзей своих, не мог заслужить себе и должного уважения и признания иудеев. За свой полуязыческий образ жизни и убеждения — нет ему спасенияοὐκ αὐτω̨̃ σωτηρία — не ему, или не для него спасение, т. е. возможность занять первосвященническое служение.


14:4  И сверх того масличные ветви, считавшиеся принадлежностями храмаπρὸς δὲ τούτοις τω̃ν νομιζομένων θάλλων του̃ ἱερου̃слав.: «к сим же и цветы, иже мняхуся церковные быти». Мысль, что Алким, так сказать, пересолил в изъявлении своего почтения к царю. То, что употреблялось как знак благоговения в храме, он употребил в применении к простому смертному, унизив святыню. В этот приход свой к царю Алким ничего не предпринял потому, что первая торжественная аудиенция не столь была удобна для жалоб и домогательств, и надо было выждать время и склонить на свою сторону приближенных царя.


14:6 Об Асидеях — см. к 1 Макк 2:29.


14:7  Лишенный чести предков моихἀφελόμενος τὴν προγονικὴν δόξαν, слав.: «отлучен прародительские славы», по происхождению от рода Ааронова.


14:11  Прочие советникиοἱ λοιποὶ φίλοι, слав. точнее: «прочии друзи». К этим друзьям причисляется, таким образом, и Алким.


Еще более возбудилиπροσεπύρωσαν, слав.: «разжегоша» — разожгли, воспламенили.


14:15  До векаἄχρι αἰω̃νοςслав.: «даже до века» — на вечные времена.


14:16  Поднялись оттуда — от того места, где собрались, т. е. вероятно — от Иерусалима. Селение Дессау нигде более не упоминается.


14:26  Назначил Иуду... своим преемником, греч.: διάδοχον ἀνέδειξεν. Неизвестно, привел ли Алким фактические подтверждения этого обвинения или оно следовало из того, что Никанор обращался дружественно с Иудою и не предпринимал ничего для утверждения Алкима в первосвященнической должности.


14:35  Ты, Господи, не имея ни в чем нуждыгреч.: σὺ Κύριε τω̃ν ὅλων ἀπροσδεὴς ὑπάρχων, слав.: «Ты, Господи всех, не требуяй ничтоже». По мнению некоторых, τω̃ν ὅλων здесь нужно относить не к Κύριε, а к ἀπροσδεὴς ὑπάρχων, как и поступает русский переводчик (ср. Иосиф Флавий. Иуд. древн. VIII, 3, §3; 3 Макк 2:7 и далее, а также 3 Цар 8:27).


14:38  Греч.: ἠ̃ν γὰρ ἐν τοι̃ς ἔμπροσθεν χρόνοις τη̃ς ἀμειξίας κρίσιν εἰς ἐνηνεγμένος ἰουδαϊσμου̃, слав.: «бяше бо внесый в прежних временех несмешения суд во Иудействе», русский перевод является очень вольной перефразировкой данного места: он в предшествовавшие смутные времена стоял на стороне Иудейства; χρόνοις τη̃ς ἀμειξίας — времена несмешения, т. е. времена, когда иудейство особенно подвергалось опасности смешения с язычеством и потому особенно остерегалось этого смешения.


Κρίσις ἰουδαϊσμου, т. е. отделение иудейства (от языческих обычаев), решение за иудейство.


Κρίσιν εἰσφέρεσθαι, ввести, уяснить, доказать «отделение» (иудейства), настоять на отделении (иудейства от язычества).


14:41  В неизбежной опасности быть захваченнымиπερικατάλημπτος γενόμενος, слав. точнее: «объят отвсюду быв».


15:1  В стране Самарийскойἐν τοι̃ς κατὰ Σαμάριαν, в местах по Самарии, т. е. на границе самарийской, между Вефороном и Гофною (1 Макк 7:39 и далее).


15:2  Дню, освященному Всевидящимτη̨̃ προτετιμημένη̨ ὑπὸ του̃ πάντα ἐφορω̃ντος μεθ’ ἁγιότητος ἡμέρα̨, слав. точнее: «предпочтенному от Всевидящего со святынею дневи», т. е. дню, почтение которого освящено примером и заповедью Самого Всевидящего Господа (ср. Быт 2:3; Исх 20:8-11 и далее).


15:3 Вопрос: «неужели есть Владыка на небе, повелевший?» — выражает не отрицание существования Бога, но лишь отрицание означенного повеления, — отрицание того, что будто бы «среди богов» нашелся такой, который бы издал это повеление.


15:4  Живый Господьὁ Κύριος ζω̃ν — живый — в противоположность мертвым богам языческим.


15:5 Чту помешало замыслу Никанора напасть на иудеев в субботу, — неизвестно.


15:10 Примеры вероломства и клятвопреступления язычников — 1 Макк 16:17; 1 Макк 6:62; 2 Макк 5:25 или 12:5.


15:12 Об Онии этом — см. 2 Макк 3:1,5; 4:1 и далее.


15:16  Святый меч — как вручаемый ему от Бога на посечение зла и нечестия, покушавшегося на Его святыню.


15:17  Город и святыня и храмτὴν πόλιν καὶ τὰ ἅγια καὶ τὸ ἱερὸν, слав.: «град, и святая, и святилище». Τὰ ἅγια рядом и именно пред ἱερὸν — показывает, что здесь оно (τὰ ἅγια) употреблено в широком смысле слова — священное устройство, священные установления народа.


15:18  Преимущественное опасение было за святый храм — ввиду угроз Никанора — 14:33.


15:21  Свирепость зверей, т. е. слонов.


15:33  Руку же безумца, τὰ δ’ ἐπίχειρα τη̃ς ἀνοίας, слав. точнее: «и сия в возмездие безумия... повеси». Единственное число τὸ ἐπίχειρα очень редко (Иер 48:25) употребляется в значении плечо (= евр. ַעורֽז); во множественном же τὰ ἐπίχειρα означает — то, чтт кому приходит «нб руку», суждено, заслужено — возмездие дела, и если дела злого, то — наказание. Следовательно, в данном месте» — повесить τὰ δ’ ἐπίχειρα τη̃ς ἀνοίας — значит повесить знак наказания безумца, т. е. отсеченную его руку.


15:35  На крепости. Здесь, как и в ст. 21, имеется в виду не крепость Сионская, которая была очищена от язычников позднее, при преемниках Иуды, но, вероятно, укрепления самого Иерусалима и храма, в противовес укреплениям Сионским.


15:36 Об установлений праздника в 13-й день Адара — см. 1 Макк 7:49.


За день до дня Мардохеева, т. е. накануне праздника Пурим (Есф 9:31 и далее).


На Сирском языкеτη̨̃ Συριακη̨̃ φωνη̨̃, т. е. на арамейском наречии, которое тогда входило во всеобщее употребление среди иудеев Палестины.


Известная под именем 2-ой Маккавейской — книга сама заявляет себя, как краткое начертание или изложение пяти книг некоего Иасона Киринейского (2 Макк 2:24) — в их повествовании «о делах Иуды Маккавея и братьев его», а также «о войнах против Антиоха Епифана и против сына его Евпатора».

Следуя этому плану, книга делится на 2 ясно разграниченных части, из коих 1-я (2 Макк 3:1-10:9) повествует о событиях в Иерусалиме при Селевке IV и Антиохе Епифане, а 2-я (2 Макк 10:10-15:39) — о событиях при сыне его Антиохе Евпаторе, кончая смертью Никанора (в 151 г. э. Сел. = 161 г. до Р. Х.). Этому сокращенному изложению Иасона Киринейского предшествуют 2 письма палестинских иудеев к египетским (2 Макк 1:1-2:19), а также вставлены два кратких замечания автора — одно в начале (после писем, 2 Макк 2:20-33), и другое — в конце (2 Макк 15:37-39) труда.

Так как начальные события книги (2 Макк 3) имели место в последний или предпоследний год царствования Селевка IV, умершего в 176 г. до Р. Х., то можно с точностью установить, что 2-я книга Маккавейская обнимает своим повествованием исторический период в 15 лет (176-161 г. до Р. Х.)

Возникает вопрос, в какой степени этот период в изложении 2-ой Маккавейской книги совпадает с изложением 1-ой, в которую он также входит, как часть, — в чем сходствует и в чем представляет особенности и различия, в чем пополняет параллельный ему рассказ или сам в чем пополняется им?

По сравнению с 1-ой Маккавейской книгой, ведущей свой рассказ с Антиоха Епифана (1 Макк 1:10), — вторая Маккавейская книга захватывает несколько более ранних событий (2 Макк 3:1; 2 Макк 4:6) и более подробно описывает бедствия иудеев, постигшие их с отступничеством первосвященника Иасона (2 Макк 4:7-7:42 = 1 Макк 1:10-64). С 8 гл. рассказ идет параллельно 1 Макк 3-7 с некоторыми более или менее значительными и важными отличиями и неточностями, находящими себе объяснение отчасти в более религиозно-дидактических, нежели строго научных исторических целях книги, — а отчасти в неизбежных недосмотрах при сокращении первоисточника и приспособлении его к указанным предвзятым целям.

Личность и жизнь Иасона Киринейского мало известны. От его отечества Кирены — можно только заключить, что он был иудей-эллинист, и что его 5 книг истории написаны были на греческом наречии.

Столь же мало сведений можно дать о сократителе его труда — писателе 2-ой Маккавейской книги. Представляется вероятным лишь, что он, также эллинист, незнаком был с 1-ой Маккавейской книгой, хотя мог собирать материалы для своей истории в Палестине, как показывают многие народные иудейские предания, нашедшие место в его труде.

О времени написания книги удается отчасти заключить из 2 Макк 1:10, что она написана не раньше 188 г. э. Сел. = 124 г. до Р. Х., но когда именно, с точностью определить нельзя, во всяком случае до пресечения Маккавейской династии и взятия Иерусалима Помпеем (63 г. до Р. Х.).

Благодаря в особенности трогательному и поучительному повествованию своему о страданиях за веру 7 братьев-«Маккавеев» с их матерью и учителем, книга пользовалась большим вниманием и уважением древних церковных писателей и проповедников (Климент Александрийский, Ориген, Иероним, Августин и др.), хотя и не почиталась каноническою.

Скрыть

Мысли вслух: ежедневные размышления о Библии

 

Библейские книги мало или почти ничего не говорят нам о посмертии, благом или злом. Языческая традиция в этом отношении куда информативнее: и в египетской, и в греческой религии есть не только разработанное учение о посмертии... 

 

Библейские книги ничего или почти ничего не говорят нам о посмертной участи умерших. А то немногое, что мы всё же об этом узнаём, едва ли можно считать элементом собственно... 

Вопрос-ответ

 Во второй книге Маккавейской как бы обосновывается необходимость молиться за умерших, "да разрешатся от греха". Как это согласуется с христианской со-териологией?
 

Среди христиан нет единого мнения об участи умерших. Одни думают, что спасение от греха возможно для умерших, если найдутся те, кто... 

Благодаря регистрации Вы можете подписаться на рассылку текстов любого из планов чтения Библии

Мы планируем постепенно развивать возможности самостоятельной настройки сайта и другие дополнительные сервисы для зарегистрированных пользователей, так что советуем регистрироваться уже сейчас (разумеется, бесплатно).