Библия-Центр
РУ
Вся Библия
Clementina Vulgata (lat)
Поделиться

Liber Secundus Maccabaeorum, Глава 4

1 Simon autem prædictus, pecuniarum et patriæ delator, male loquebatur de Onia, tamquam ipse Heliodorum instigasset ad hæc, et ipse fuisset incentor malorum: 2 provisoremque civitatis, ac defensorem gentis suæ, et æmulatorem legis Dei, audebat insidiatorem regni dicere. 3 Sed cum inimicitiæ in tantum procederent ut etiam per quosdam Simonis necessarios homicidia fierent, 4 considerans Onias periculum contentionis, et Apollonium insanire, utpote ducem Cœlesyriæ et Phœnicis, ad augendam malitiam Simonis ad regem se contulit, 5 non ut civium accusator, sed communem utilitatem apud semetipsum universæ multitudinis considerans. 6 Videbat enim sine regali providentia impossibile esse pacem rebus dari, nec Simonem posse cessare a stultitia sua.
7 Sed post Seleuci vitæ excessum, cum suscepisset regnum Antiochus, qui Nobilis appellabatur, ambiebat Jason frater Oniæ summum sacerdotium: 8 adito rege, promittens ei argenti talenta trecenta sexaginta, et ex redditibus aliis talenta octoginta, 9 super hæc promittebat et alia centum quinquaginta, si potestati ejus concederetur, gymnasium et ephebiam sibi constituere, et eos qui in Jerosolymis erant, Antiochenos scribere. 10 Quod cum rex annuisset, et obtinuisset principatum, statim ad gentilem ritum contribules suos transferre cœpit, 11 et amotis his quæ humanitatis causa Judæis a regibus fuerant constituta per Joannem patrem Eupolemi, qui apud Romanos de amicitia et societate functus est legatione legitima, civium jura destituens, prava instituta sanciebat. 12 Etenim ausus est sub ipsa arce gymnasium constituere, et optimos quosque epheborum in lupanaribus ponere. 13 Erat autem hoc non initium, sed incrementum quoddam, et profectus gentilis et alienigenæ conversationis, propter impii et non sacerdotis Jasonis nefarium, et inauditum scelus: 14 ita ut sacerdotes jam non circa altaris officia dediti essent, sed contempto templo et sacrificiis neglectis, festinarent participes fieri palæstræ et præbitionis ejus injustæ, et in exercitiis disci. 15 Et patrios quidem honores nihil habentes, græcas glorias optimas arbitrabantur: 16 quarum gratia periculosa eos contentio habebat, et eorum instituta æmulabantur, ac per omnia his consimiles esse cupiebant, quos hostes et peremptores habuerant. 17 In leges enim divinas impie agere impune non cedit: sed hoc tempus sequens declarabit. 18 Cum autem quinquennalis agon Tyri celebraretur, et rex præsens esset, 19 misit Jason facinorosus ab Jerosolymis viros peccatores, portantes argenti didrachmas trecentas in sacrificum Herculis: quas postulaverunt hi qui asportaverant ne in sacrificiis erogarentur, quia non oporteret, sed in alios sumptus eas deputari. 20 Sed hæ oblatæ sunt quidem ab eo qui miserat in sacrificium Herculis: propter præsentes autem datæ sunt in fabricam navium triremium. 21 Misso autem in Ægyptum Apollonio Mnesthei filio propter primates Ptolemæi Philometoris regis, cum cognovisset Antiochus alienum se a negotiis regni effectum, propriis utilitatibus consulens, profectus inde venit Joppen, et inde Jerosolymam. 22 Et magnifice ab Jasone et civitate susceptus, cum facularum luminibus et laudibus ingressus est: et inde in Phœnicen exercitum convertit.
23 Et post triennii tempus, misit Jason Menelaum supradicti Simonis fratrem portantem pecunias regi, et de negotiis necessariis responsa perlaturum. 24 At ille commendatus regi, cum magnificasset faciem potestatis ejus, in semetipsum retorsit summum sacerdotium, superponens Jasoni talenta argenti trecenta. 25 Acceptisque a rege mandatis, venit, nihil quidem habens dignum sacerdotio: animos vero crudelis tyranni, et feræ beluæ iram gerens. 26 Et Jason quidem, qui proprium fratrem captivaverat, ipse deceptus profugus in Ammanitem expulsus est regionem. 27 Menelaus autem principatum quidem obtinuit: de pecuniis vero regi promissis, nihil agebat, cum exactionem faceret Sostratus, qui arci erat præpositus, 28 nam ad hunc exactio vectigalium pertinebant: quam ob causam utrique ad regem sunt evocati. 29 Et Menelaus amotus est a sacerdotio, succedente Lysimacho fratre suo: Sostratus autem prælatus est Cypriis. 30 Et cum hæc agerentur, contigit Tharsenses et Mallotas seditionem movere, eo quod Antiochidi regis concubinæ dono essent dati. 31 Festinanter itaque rex venit sedare illos, relicto suffecto uno ex comitibus suis Andronico. 32 Ratus autem Menelaus accepisse se tempus opportunum, aurea quædam vasa e templo furatus donavit Andronico, et alia vendiderat Tyri, et per vicinas civitates. 33 Quod cum certissime cognovisset Onias, arguebat eum, ipse in loco tuto se continens Antiochiæ secus Daphnem.
34 Unde Menelaus accedens ad Andronicum, rogabat ut Oniam interficeret. Qui cum venisset ad Oniam, et datis dextris cum jurejurando(quamvis esset ei suspectus) suasisset de asylo procedere, statim eum peremit, non veritus justitiam. 35 Ob quam causam non solum Judæi, sed aliæ quoque nationes indignabantur, et moleste ferebant de nece tanti viri injusta. 36 Sed regressum regem de Ciliciæ locis adierunt Judæi apud Antiochiam, simul et Græci, conquerentes de iniqua nece Oniæ. 37 Contristatus itaque animo Antiochus propter Oniam, et flexus ad misericordiam, lacrimas fudit, recordatus defuncti sobrietatem et modestiam: 38 accensisque animis Andronicum purpura exutum, per totam civitatem jubet circumduci: et in eodem loco in quo in Oniam impietatem commiserat, sacrilegum vita privari, Domino illi condignam retribuente pœnam.
39 Multis autem sacrilegiis in templo a Lysimacho commissis Menelai consilio, et divulgata fama, congregata est multitudo adversum Lysimachum multo jam auro exportato. 40 Turbis autem insurgentibus, et animis ira repletis, Lysimachus armatis fere tribus millibus iniquis manibus uti cœpit, duce quodam tyranno, ætate pariter et dementia provecto. 41 Sed ut intellexerunt conatum Lysimachi, alii lapides, alii fustes validos arripuere: quidam vero cinerem in Lysimachum jecere. 42 Et multi quidem vulnerati, quidam autem et prostrati, omnes vero in fugam conversi sunt: ipsum etiam sacrilegum secus ærarium interfecerunt. 43 De his ergo cœpit judicium adversus Menelaum agitari. 44 Et cum venisset rex Tyrum, ad ipsum negotium detulerunt missi tres viri a senioribus. 45 Et cum superaretur Menelaus, promisit Ptolemæo multas pecunias dare ad suadendum regi. 46 Itaque Ptolemæus in quodam atrio positum quasi refrigerandi gratia regem adiit, et deduxit a sententia: 47 et Menelaum quidem universæ malitiæ reum criminibus absolvit: miseros autem qui, etiamsi apud Scythas causam dixissent, innocentes judicarentur, hos morte damnavit. 48 Cito ergo injustam pœnam dederunt, qui pro civitate, et populo, et sacris vasis causam prosecuti sunt. 49 Quam ob rem Tyrii quoque indignati, erga sepulturam eorum liberalissimi extiterunt. 50 Menelaus autem, propter eorum qui in potentia erant avaritiam, permanebat in potestate, crescens in malitia ad insidias civium.
Комментарии:
Комментарий к текущему отрывку
Комментарий к книге
Комментарий к разделу

7 Антиох IV (175-164), брат Селевка IV. Смерть Селевка, которой содействовал Илиодор, нарушила планы Онии. Его брат Иисус выразил свои симпатии к эллинизму, назвавшись Иасоном.


9 "Училище для телесного упражнения" - речь идет об организации, которая в греч. городах объединяла молодежь для военной подготовки и знакомила до некоторой степени с литературой. "Писать иерусалимлян антиохиянами" (ср антиохияне Птолемаиса, как обозначалось на монетах) значило - записать в объединение, носившее имя своего покровителя Антиоха, что свидетельствовало о превращении святого города в город греческий, граждане которого подлежали переписи.


12 "Подводить под срамную покрышку", т.е. приводить кого-нибудь в гимназию, где носили широкополую шляпу "петас" - атрибут Гермеса, бога борьбы и состязаний - в знак того, что ученики принимали греч. обычаи.


18 Игры, проводившиеся каждые 5 лет в честь финикийского бога Мелхома или Геракла.


29 "Кипряне" - наемники с о. Кипра.


33 "Дафна"-Бейт-Эль-Ма, в 9 км. на Ю от Антиохии; там находились храм Аполлона и свящ. роща, считавшаяся местом убежища. Ония воспользовался тем, что, согласно сирийскому обычаю, можно было укрываться в этом убежище, не преклоняясь перед языческим богом.


34 "Ония" и есть помазанник, о котором говорится у Дан 9:25сл, и вождь Завета (Дан 11:22). Его смерть кладет начало 70-ой и последней седмине лет, середина которой будет отмечена прекращением законного жертвоприношения и воцарением "мерзости запустения" (Дан 9:27; ср Дан 7:25; Дан 8:11-14; Дан 11:31; Дан 12:11сл; 1 Макк 1:54; 1 Макк 4:54; 2 Макк 1:9; 2 Макк 6:2; 2 Макк 10:5). Этот период, продолжавшийся три с половиной года, должен соответствовать действительности, ибо на нем основано толкование пророчества Иеремии (Иер 25:11-12; Иер 29:10). Дата, указанная в 1 Макк 1:54(декабрь 167), дает право отнести убийство Онии к лету 170 г.


Вторая книга Маккавейская является не продолжением первой, а частично параллельным повествованием: в ней излагаются события с конца царствования Селевка VI, предшественника Антиоха Епифана, до поражения Никанора. Она охватывает всего пятнадцать лет и соответствует содержанию семи первых глав 1 Макк. По своей литературной форме 2 Макк, написанная по-греч, во многом отличается от 1 Макк.

Она представлена как сокращенное произведение некоего Иасона Киринейского (2 Макк 2:19-32), которое предваряют два послания иерусалимских иудеев (2 Макк 1:1-2:18). Стиль книги характерен для произведений эллинистических писателей, язык ее изобилует риторическими оборотами. Автор больше проповедник, чем историк, но он значительно превосходит автора 1 Макк в знании греческих общественных институтов и политической жизни той эпохи. Он пишет для александрийских иудеев, чтобы пробудить у них сознание солидарности с их палестинскими собратьями. В частности, он хочет привлечь их внимание к судьбе Храма — средоточию религиозной жизни израильтян, — ненавидимого язычниками-поработителями. Это стремление автора заметно в композиции книги: после описания эпизода с Илиодором, подчеркивающего неприкосновенность святилища, первая часть книги (2 Макк 4:1-10:8) заканчивается сообщением о смерти Антиоха Епифана, гонителя, осквернившего храм, и об установлении праздника Очищения; вторая часть (2 Макк 10:9-15:36) также завершается смертью гонителя — Никанора, угрожавшего разрушить храм, и установлением праздника в память избавления. Письма, помещенные в начале книги (2 Макк 1:1-2:18), содержат призыв иудеев к своим единоверцам в Египте праздновать вместе с ними Очищение Храма.

Датой написания можно считать 188 г. селевкидской эры, т.е. 124 г. до Р.Х., на что имеется указание в 2 Макк 1:10. Книга имеет безусловную историческую ценность, хотя редактор и включил в текст апокрифические рассказы (2 Макк 1:10-2:18) и воспроизвел патетические сказания об Илиодоре, о мученической кончине Елеазара (2 Макк 6:18-31) и семи братьев (2 Макк 7), взятые им у Иасона для иллюстрации его религиозных тезисов. Совпадение основных данных 1 и 2 Макк подтверждает историческую достоверность событий, описываемых в этих, друг от друга независящих, источниках. В одном важном пункте 2 Макк противоречит 1 Макк 6:1-13: здесь очищение храма происходит до смерти Антиоха Епифана, тогда как в 2 Макк 9:1-29 — после его смерти. Недавно опубликованная хронологическая вавилонская таблица подтверждает свидетельство 2 Макк: Антиох умер в октябре-ноябре 164 г., до освящения храма в декабре того же года. Нет оснований сомневаться в подлинности исторических данных о событиях, предшествовавших разграблению храма Антиохом и содержащихся только в 2 Макк 4. Вместе с тем следует указать на грубую ошибку, за которую редактор ответственен скорее, чем сам Иасон: располагая письмом Антиоха V (2 Макк 11:22-26), сн добавил в гл. 11-12 другие письма и рассказ о событиях, относящихся к концу царствования Антиоха IV, которые следовало поместить между 8 и 9 гл.

С христианской точки зрения данная книга важна содержащимися в ней утверждениями о воскресении мертвых (2 Макк 14:16) и загробном возмездии (2 Макк 6:26), а также тем, что в ней придается значение молитве за усопших (2 Макк 12:41-45), подвигам мучеников (2 Макк 6:18-7:41) и ходатайству святых (2 Макк 15:12-16). Наличие поучений на темы, мало затронутые в других книгах ВЗ, объясняет, почему Церковь включила 2 Макк в библ. канон.

Хронологическая система, которой следуют обе книги, стала нам более понятна после открытия клинописной таблицы, содержащей фрагмент хронологии Селевкидов. Благодаря ей удалось установить точную дату смерти Антиоха Епифана. Выяснилось, что 1 Макк следует македонскому летоисчислению, которое принимает за исходную точку октябрь 312 г до Р.Х., тогда как 2 Макк следует летоисчислению иудейскому, соответствующему вавилонскому, начинающемуся с месяца Нисана — апреля 311 г. Укажем на два исключения: в 1 Макк события, связанные с храмом и иудейской историей, датированы по иудео-вавилонскому календарю (1 Макк 1:54; 1 Макк 2:70; 1 Макк 4:52; 1 Макк 9:3, 1 Макк 9:54; 1 Макк 10:21; 1 Макк 13:41, 1 Макк 13:51; 1 Макк 14:27; 1 Макк 16:14), а письма, приведенные в 2 Макк, следуют македонскому летоисчислению.

Текст дошел до нас в трех рукописях, написанных т.наз. унциальным письмом (Sinaiticus, Alexandrinus и Venetus), и в прибл. тридцати рукописях, написанных курсивным письмом. В тексте «Лукиановой рецензии» (300 г. по Р.Х.) иногда сохранен текст более древний, чем в остальных греч рукописях. Этим текстом пользовался Иосиф Флавий при написании «Иудейских Древностей». Латинская рукопись « Vetus Latina » является переводом греческого, ныне утерянного, текста, лучшего из всех дошедших до нас. Текст этих книг в Вульг восходит не к бл. Иерониму, который не считал кн Макк каноническими, а к рецензии (редакции) второстепенного качества.

Книги Маккавейские (1 и 2) не вошли в евр канон Писания, но они находятся в LXX и Западная Церковь признала их богодухновенными (второканоническими). В них описывается борьба евр народа против Селевкидов за религиозную и политическую независимость. Название книг происходит от прозвища Маккавей (евр «мак-кави» — молот), данного Иуде, герою этой борьбы (1 Maccabaeorum 2:4), и затем распространенного на его братьев. Последние строки книги (1 Maccabaeorum 16:23-24) указывают, что она была написана не раньше конца царствования Иоанна Гиркана, вернее вскоре после его смерти, около 100 до Р.Х.

Скрыть
Комментарий к текущему отрывку
Комментарий к книге
Комментарий к разделу

1  Вышеупоминаемый Симон3:4 и далее.


5-6 О последствиях путешествия Онии к царю ничего неизвестно. Из упоминания в 7 ст. о смерти Селевка и удалении Онии в антиохийский город Дафну (33 ст.) — обыкновенно полагают, что он более не возвращался в Иерусалим. Но это предположение очень произвольно, так как убиение Онии последовало не ранее 4-5 года по смерти Селевка, а равно и устранение его от должности Иасоном едва ли последовало тотчас по воцарении Антиоха Епифана.


7 Об Антиохе Епифане — см. к 1 Макк 1:10.


Иасон’Ιάσων — грецизированная форма еврейского имени עּוׁשֵי’Ιησου̃ς — Иисус, и это изменение имени, по Иосифу Флавию. Иуд. древн. XII, 5, §1, всецело принадлежит самому Иасону.


8  360 талантов серебра и с некоторых доходов 80 талантов. Эта последняя прибавка дает будто понять, что 360 талантов серебра Иасон, по-видимому, имел в виду дать из храмовой казны или храмового имущества. Общая сумма взятки, если считать еврейскими талантами = более 1 000 000 рублей, сирийскими — около половины этого. Эта огромная сумма, очевидно, обещана была не как ежегодная дань, а как единовременная, раз навсегда, уплата, может быть — лишь с некоторою отсрочкою, по частям.


9  Властью его, т. е. царскою — διὰ τη̃ς ἐξουσίας αὐτου̃.


И писать Иерусалимлян Антиохиянамиκαὶ τοὺς ἐν ’Ιεροσολύμοις ’Αντιοχει̃ς ἀναγράψαι, т. е. или: переписать живших в Иерусалиме антиохийцев, подчеркнув их преимущество дарованием прав гражданства, или: записать всех жителей Иерусалима антиохийцами, с дарованием всем им прав антиохийского гражданства, но и обязав их через это в принятии антиохийских обычаев. За второе предположение говорит ст. 19, где упоминаются эти «Антиохияне из Иерусалима», бывшие, очевидно, иудеями. Подобно александрийским и римским, антиохийские права гражданства состояли в некоторых привилегиях, в числе коих было право присутствовать на греческих общественных играх и торжествах (19 ст.). Полномочие раздавать эти права Иасон, очевидно, надеялся сделать для себя богатым источником доходов, с избытком покрывающих и расходы по приобретению этого полномочия.


11  Человеколюбиво предоставленные Иудеям царские льготыτὰ κείμενα τοι̃ς ’Ιουδαίοις φιλάνθρωπα βασιλικὰ, слав.: «уставленная Иудеям человеколюбия царская». Здесь разумеются, вероятно, права и льготы иудеям Антиоха Великого (Иосиф Флавий. Иуд. древн. XII, 3, §3 и далее), в числе которых были: беспрепятственная жизнь по отеческим законам, свобода священников и пр. служителей храма от податей, пособие на расходы по храму и на потребности богослужения и т. п. — По ходатайству Иоанна, отца Евполемова, который (по 1 Макк 8:17 и далее) предпринимал (точнее: предпринявшего — του̃ ποιησαμένου) посольство к Римлянам о дружбе и союзе.


12  Под срамную покрышкуὑπὸ πέτασον, в слав. оставлено без перевода: «под петас». Собственно πέτασος значит шляпа с широкими полями для защиты от солнца и дождя, которую обычно ἔφηβοι носили поверх χλαμύς и надевали при упражнении на палестрах. Отсюда, — выражение «подводить под петас» могло означать просто — привлекать к участию в телесных упражнениях или играх, а затем — вообще давать эллинское воспитание. Но дело, как видно, этим далеко не ограничивалось. Дальнейшее значение πέτασος — ширмы, покров, нечто вроде современных «кулис», за которыми совершались дела непотребные. Под такие-то «кулисы», или проще сказать — в «дома непотребные» (по Вульгатеlupanaria) и водились лучшие еврейские юноши, в угоду сирийским обычаям.


13  Так явилась склонностъ к Еллинизму и сближение с иноплеменничествомἠ̃ν δ’ οὕτως ἀκμή τις ἓλληνισμου̃ καὶ πρόσβασις ἀλλοφυλισμου̃ слав.: «и сице бе усердие некое к еллинству и успех языческого жительства». Точнее было бы выразить это место так: «было не до такой степени сладострастие какое-то эллинизма и увлечение иноземщиной... что даже священники», и т. д. ст. 14.


14  Принимать участие в противных закону играх палестрыμετέχειν τη̃ς ἐν παλαίστρη̨ παρανόμου χορηγίας, слав.: «(тщахуся) причастницы быти палестре беззаконного предания», точнее было бы выразить это по-русски: «старались принимать участие в палестре беззаконного хороводства», т. е. в играх палестры, сопровождавшихся пением хоров и всякими веселиями.


По призыву бросаемого дискаμετὰ τὴν του̃ δίσκου πρόσκλησιν. ’Ο δίσκος — небольшой медный, утолщенный в средине круг без рукоятки (вроде тарелки), что делало упражнение им довольно трудным. Игрою в этот диск обыкновенно и начинались игры (палестры).


15  Отечественный почетπατρώ̨οι τιμαί, слав.: «отеческие чести» — все, собственное, родное, что считалось у отцов почтенным и почетным.


Еллинские почестиἓλληνικαὶ δόξαι — все, что у эллинов почиталось славным и вожделенным. Сказанное здесь — о предпочтении последнего первому — относится не только к священникам, о коих речь в 14 ст., но и ко всем иудеям, которые искали удовольствие в греческом языческом образе жизни.


18  Пятилетние игры — праздновавшиеся каждые 5 лет.


19 Игры и празднества обычно соединялись с торжественными принесениями обильных жертв Геркулесу и пиршествами в честь его; на эти-то расходы Иасон и отправляет 300 драхм серебра.


Антиохияне из Иерусалима, коих Иасон послал зрителями Тирских игр, как обнаруживается из дальнейшего, были просто новоиспеченными «гражданами антиохийскими» из чистокровных иудеев — иерусалимлян (см. к ст. 9), которые потому-то и не нашли в себе достаточно мужества выполнить в точности волю Иасона II, и сами просили отправленные с ними деньги употребить, вместо жертвы Геркулесу, на устройство гребных судов.


300 драхм серебра — если только здесь драхмы считаются по-аттически, настолько незначительная сумма, по сравнению с достоинством иудейского народа и намерениями Иасона (менее 100 рублей), что некоторые кодексы предпочитают указывать здесь 3 300 драхм (около 1 000 руб.). Некоторые же толкователи, оставляя неизменною первую цифру, находят лишь вероятным, что писатель книги здесь назвал драхмами ходячие монеты времен Селевкидов, равноценные агинейской дидрахме или аттической тетрадрахме и еврейскому сиклю (сохранившиеся доныне в некоторых европейских музеях), бывшие в то время в большом распространении в финикийских и сирийских городах. Если так, то 300 драхм составят значительно большую выше исчисленного сумму около 400 рублей.


20 Благодаря неточности перевода и, быть может, описке и самого автора книги, мысль в этом стихе лишена всякого смысла. Вместо ἔπεμψεν (послал, а не посланы, как переводит русский текст), некоторые кодексы имеют ἔπεσεν (от πίμτω), что всю эту мысль видоизменяет так: «итак, ради пославшего, это пошло (пало, зачислилось) не на жертву Геркулесу, а ради принесших — на устроение гребных судов».


21  Аполлоний сын Менесфея, в отличие от Аполлония сын Фрасея (3:5,7; 4:4), может быть — тот самый Аполлоний, который сопровождал снаряженное Антиохом Епифаном посольство в Рим (Ливий XLII, 6).


По случаю восшествия на престол царя Птоломея Филометораδιὰ τὰ πρωτοκλίσια, слав.: «торжества ради восприятия престола». Птоломей Филометор и до того времени был царем, но ввиду малолетства состоял под опекою своей матери Клеопатры, а по ее смерти, — вельмож Евлея и Ленея. Описываемое восприятие престола было торжественным празднованием совершеннолетия и самостоятельного вступления в управление государством (в 14 год жизни этого царя — 173 г. до Р. Х.).


Заподозрил его враждебным себеμεταλαβὼν ’Αντίοχος ἀλλότριον αὐτὸν τω̃ν αὐτου̃ γεγονέναι πραγμάτων, точнее слав.: «возмнев Антиох чужда его быти своих вещей», т. е. заподозрив его враждебность своим интересам, озаботился о своей безопасности — καθ’ αὑτὸν ἀσφαλείας ἐφρόντιζεν (грубо и нескладно русский текст: начал стараться обезопасить себя против него). Птоломей действительно мечтал о восстановлении оторванной от монархии Лагов при Антиохе III провинции Келе-Сирийской со включением Палестины и Финикии, отданной некогда в приданое за его матерью, и по этому поводу затеял и войну (ср. Полибий XXVII, 17). Эту-то вражду себе заметив, Антиох и предпринимает свои путешествия — сначала в Иоппию, важный приморский город, чтобы здесь принять меры к его защите, а отсюда и в Иерусалим, чтобы установить расположение этого главного иудейского города к своему правлению и обеспечить себе его верность. Отсюда Антиох идет в Финикию, очевидно, с тою же целью, с какою шел и в Иерусалим.


23  По прошествии трех лет — не от упоминаемого в 21 ст. посещения царем Иерусалима, а от начала Иасонова первосвященства (10 ст.).


Менелая, брата вышеозначенного Симона (3:4 и далее; 4:1). Иосиф Флавий (Иуд. древн. XII, 5, §1; ср. 20:10) считает его братом отставленного Онии и при этом замечает, что его иудейское имя было также Ония. Этому противоречит как будто показание 3:4, откуда следует, что Менелай, как Вениамитянин, не мог быть облечен в первосвященническое достоинство, хотя нет ничего удивительного и в том, что у Антиоха легко могли взять перевес деньги, а не Моисеевы установления. Показание Иосифа Флавия о личности и имени Менелая, впрочем, весьма подозрительно — ввиду невероятности, что Симон имел двух сыновей с одним и тем же именем; с другой стороны, и радость ревнителей иудейства (Chasidim) о том, что Алким явился достойным первосвященником из рода Аарона (1 Макк 7:14), только тогда будет понятна, когда предшественник его Менелай был бы не из этого рода и не первосвященнического происхождения.


Деньги (τὰ χρήματα), которые Менелай должен был доставить царю, были или обещанные (8 ст.) за первосвященство, или за разрешение Иерусалимской гимназии (9 ст.), или, наконец, могли быть определенною ежегодною данью храма. Представление о некоторых нужных делахπερὶ πραγμάτων ἀναγκαίων ὑπομνηματισμοί — собств. напоминание о приведении в исполнение того, что еще до сих пор оставалось без последствий.


24  И польстив его властигреч.: καὶ δοξάσας αὐτὸν τω̨̃ προσώπω̨ τη̃ς ἐξουσίας, — слав. точнее: «и возвеличив его в лице власти ради».


25  Получив от царя приказанияβασιλικὰς ἐντολὰς — через которые Иасон объявлялся отставленным от первосвященства, а Менелай утверждался на его месте.


27-28 Менелай получил власть и, вместе с этим, доступ к сокровищам храма, что собственно и было ему нужно. Обещанной же царю суммы он не платит, по-видимому, потому, что этому аферисту уже ничего более было не нужно. Если бы даже за неуплату взятки ему грозила и отставка, он — как говорится — сумел бы не остаться в накладе. После того как посуленной взятки не мог добиться даже Сострат, начальник (ἔπαρχος) городской крепости (т. е. оставленного в ней для порядка сирийского отряда), исправлявшего также должность сборщика даней, — царь вызывает к себе обоих — одного за неуплату, другого — за неисправность и неумение взыскать эту подать. Оба оставляют себе «преемников», т. е. собственно заместителей (διάδοχος) на время своего отсутствия, как следует и из того, что Менелай потом снова выступает в роли первосвященника (ст. 39,43 и далее; 5:5).


29 Заместитель Менелая — Лисимах — оказался вполне достойным своего «брата» (ст. 39 и далее).


О Кратите, заместителе Сострата, в дальнейшем ничего не упоминается. Повествователь обозначает его, как τὸν ἐπὶ τω̃ν Κυπρίων — начальника кипрян. В то время (173 г. до Р. Х.) Кипр не был в обладании сирийцев, но принадлежал Птоломеям. В 168 году при своем последнем египетском походе Антиох овладел этим островом, но тотчас же должен был возвратить его назад по требованию римлян (ср. Полибий XXIX, 11, 9-11 и Ливий XL, 11 и далее). Отсюда, Кратит называется ὁ ἐπὶ τω̃ν Κυπρίων или как прежний наместник острова, подобно Птоломею Махрону, перешедший на сторону Антиоха, или как главнокомандующий на Кипре за время сирийской оккупации этого острова. Относительно того, какой ответ держали пред царем представшие на его суд Менелай и Сострат, ничего неизвестно. По-видимому, дела сложились благополучно для Менелая, благодаря неожиданному затруднению царя. Бунт тарсян и маллотян (ст. 30 и далее) заставил его поспешно отбыть из Антиохии, где он оставил наместником своим некоего Андроника, поручив ему, очевидно, и дело Менелая. Щедрость последнего сделала то, что Андроник не только покончил дело в пользу подсудимого, но и в угоду ему совершил новое тяжкое преступление, убив обличителя Менелаевых беззаконий — Онию.


30  В то время, как это происходило, т. е. когда Менелай и Сострат собирались предстать на суд царя.


Тарсяне — жители города Тарса, столицы киликийской.


Маллоты — жители города Малла, в Киликии же недалеко от моря. Отдача областей и городов, т. е. доходов с них, в качестве приданого или «на туалетные расходы» царских невест и жен была в обычае у древнеазиатских владык. Антиох идет в этом случае еще дальше, сделав попытку распространить этот обычай и на своих наложниц, что, естественно, не могло понравиться никому, как и тарсянам.


33 Дафна, городок возле Антиохии, собственно предместье ее, за р. Оронтом, с знаменитою рощею, в которой находился храм Аполлона и Артемиды и ἄσυλον τέμενος (Страбон XVI, 750).


35  Бывшие в городе Иудееοἱ κατὰ πόλιν ’Ιουδαι̃οι, т. е. жившие в Антиохии иудеи.


37  Добродетель и великое благочестие умершегоσωφροσύνην καὶ εὐταξία — обозначения характера Онии с точки зрения языческой, что — с точки зрения иудейской — выражается (3:1) в понятиях — εὐσέβεια и μισοπονηρία.


38  Πορφύρα — порфира, которую носил Андроник, была не знаком царственного достоинства его, а просто отличием, знаком особого благоволения царя к Андронику.


Приказал водить его по всему городу и на том самом месте... казнить. Греч.: περιαγαγὼν καθ’ ὅλην τὴν πόλιν ἐπ’ αὐτὸν τὸν τόπον... ἀπέκτεινε, слав. точнее: «по всему граду повелев обводити, на том же месте... погуби». Оба эти действия взаимно, так сказать, служили одно другому: Антиох, — точнее сказать, — приказав через весь город провести Андроника к тому же месту (ἐπ’ αὐτὸν τὸν τόπον), где был убит Ония, казнил там и самого убийцу.


40  Начал беззаконное насилие, κατήρξατο χειρω̃ν ἀδίκων, аналогично ἄρχειν πολέμου, начать войну.


45 О Птоломее, сыне Дорименове — см. к 1 Макк 3:38.


46  В притворεἴς τι περίστυλον, слав.: «в некий притвор». Это была, вероятно, галерея или колоннада, примыкавшая к дворцу или судебному залу.


47  Несчастные, осужденные на смерть, были те три мужа, которые были посланы от синедриона, как защитники города, народа и храма в этом процессе.


Скифы считались у греков и римлян самым варварским народом. Отсюда выражение — «если бы и пред Скифами говорили, были бы отпущены» — обозначает высшую степень несправедливости и варварства. Самое выражение сильно напоминает известное изречение Цицерона (в Verr. II, 5.58): si haec apud Scythas dicerem... tamen animos etiam barbarorum hominum permoverem.


50  Врагом граждан, т. е. города Иерусалима.


Известная под именем 2-ой Маккавейской — книга сама заявляет себя, как краткое начертание или изложение пяти книг некоего Иасона Киринейского (2 Макк 2:24) — в их повествовании «о делах Иуды Маккавея и братьев его», а также «о войнах против Антиоха Епифана и против сына его Евпатора».

Следуя этому плану, книга делится на 2 ясно разграниченных части, из коих 1-я (2 Макк 3:1-10:9) повествует о событиях в Иерусалиме при Селевке IV и Антиохе Епифане, а 2-я (2 Макк 10:10-15:39) — о событиях при сыне его Антиохе Евпаторе, кончая смертью Никанора (в 151 г. э. Сел. = 161 г. до Р. Х.). Этому сокращенному изложению Иасона Киринейского предшествуют 2 письма палестинских иудеев к египетским (2 Макк 1:1-2:19), а также вставлены два кратких замечания автора — одно в начале (после писем, 2 Макк 2:20-33), и другое — в конце (2 Макк 15:37-39) труда.

Так как начальные события книги (2 Макк 3) имели место в последний или предпоследний год царствования Селевка IV, умершего в 176 г. до Р. Х., то можно с точностью установить, что 2-я книга Маккавейская обнимает своим повествованием исторический период в 15 лет (176-161 г. до Р. Х.)

Возникает вопрос, в какой степени этот период в изложении 2-ой Маккавейской книги совпадает с изложением 1-ой, в которую он также входит, как часть, — в чем сходствует и в чем представляет особенности и различия, в чем пополняет параллельный ему рассказ или сам в чем пополняется им?

По сравнению с 1-ой Маккавейской книгой, ведущей свой рассказ с Антиоха Епифана (1 Макк 1:10), — вторая Маккавейская книга захватывает несколько более ранних событий (2 Макк 3:1; 2 Макк 4:6) и более подробно описывает бедствия иудеев, постигшие их с отступничеством первосвященника Иасона (2 Макк 4:7-7:42 = 1 Макк 1:10-64). С 8 гл. рассказ идет параллельно 1 Макк 3-7 с некоторыми более или менее значительными и важными отличиями и неточностями, находящими себе объяснение отчасти в более религиозно-дидактических, нежели строго научных исторических целях книги, — а отчасти в неизбежных недосмотрах при сокращении первоисточника и приспособлении его к указанным предвзятым целям.

Личность и жизнь Иасона Киринейского мало известны. От его отечества Кирены — можно только заключить, что он был иудей-эллинист, и что его 5 книг истории написаны были на греческом наречии.

Столь же мало сведений можно дать о сократителе его труда — писателе 2-ой Маккавейской книги. Представляется вероятным лишь, что он, также эллинист, незнаком был с 1-ой Маккавейской книгой, хотя мог собирать материалы для своей истории в Палестине, как показывают многие народные иудейские предания, нашедшие место в его труде.

О времени написания книги удается отчасти заключить из 2 Макк 1:10, что она написана не раньше 188 г. э. Сел. = 124 г. до Р. Х., но когда именно, с точностью определить нельзя, во всяком случае до пресечения Маккавейской династии и взятия Иерусалима Помпеем (63 г. до Р. Х.).

Благодаря в особенности трогательному и поучительному повествованию своему о страданиях за веру 7 братьев-«Маккавеев» с их матерью и учителем, книга пользовалась большим вниманием и уважением древних церковных писателей и проповедников (Климент Александрийский, Ориген, Иероним, Августин и др.), хотя и не почиталась каноническою.

Скрыть

Мысли вслух: ежедневные размышления о Библии

 

Слова священнописателя о том, что нарушать данный Богом закон безнаказанно невозможно, оказываются актуальными как в контексте событий, описанных в Книгах Маккавеев, так и в любом другом. Для автора книги грехом против Бога и Торы становится эллинизм. На первый взгляд такая позиция может... 

Благодаря регистрации Вы можете подписаться на рассылку текстов любого из планов чтения Библии

Мы планируем постепенно развивать возможности самостоятельной настройки сайта и другие дополнительные сервисы для зарегистрированных пользователей, так что советуем регистрироваться уже сейчас (разумеется, бесплатно).