Библия-Центр
РУ
Вся Библия
Nova Vulgata (lat)
Поделиться

Liber Secundus Maccabaeorum, Глава 8

Iudas vero Maccabaeus et, qui cum illo erant, introeuntes la tenter in castella convocabant cognatos; et eos, qui permanserunt in Iudaismo, assumentes, collegerunt circiter sex milia virorum.
Et invocabant Dominum, ut respiceret in populum, qui ab omnibus calcabatur; et misereretur templo, quod contaminabatur ab impiis;
et misereretur etiam pereunti civitati et incipienti solo complanari et vocem sanguinis ad se clamantis exaudiret;
memoraretur quoque iniquas mortes parvulorum innocentum et blasphemias nomini suo illatas et indignaretur super his.
At Maccabaeus, congregata multitudine, intolerabilis iam gentibus efficiebatur, ira Domini in misericordiam conversa.
Et civitates et castella superveniens improvisus succendebat et opportuna loca occupans non paucos hostium in fugam convertens,
maxime noctes in huiusmodi excursus cooperantes captabat. Et fama virtutis eius ubique diffundebatur.
Videns autem Philippus paulatim virum ad profectum venire ac frequentius in prosperitatibus procedere, ad Ptolemaeum ducem Coelesyriae et Phoenicis scripsit, ut auxilium ferret regis negotiis.
At ille velociter sumpsit Nicanorem Patrocli de primoribus amicis et misit, datis ei de permixtis gentibus armatis non minus viginti milibus, ut universum Iudaeorum genus deleret; adiunxit autem ei et Gorgiam virum militarem et in bellicis rebus expertum.
10 Constituit autem Nicanor, ut regi tributum, quod Romanis erat dandum, duo milia talentorum de captivitate Iudaeorum suppleret;
11 statimque ad maritimas civitates misit convocans ad coemptionem Iudaicorum mancipiorum, promittens se nonaginta mancipia talento distracturum, non exspectans vindictam, quae eum ab Omnipotente esset consecutura.
12 Iudas autem, ubi comperit de Nicanoris adventu, indicavit his, qui secum erant, exercitus praesentiam.
13 Ex quibus quidam formidantes et non credentes Dei iustitiae in fugam vertebantur et in alios locos seipsos transferebant;
14 alii vero omnia, quae eis supererant, vendebant simulque Dominum deprecabantur, ut eriperet eos, qui ab impio Nicanore, prius quam comminus venirent, venumdati essent:
15 et si non propter eos, sed tamen propter testamenta ad patres eorum et propter invocationem sancti et magnifici nominis eius super ipsos.
16 Convocatis autem Maccabaeus sex milibus, qui cum ipso erant, rogabat ne ab hostibus perterrerentur neque metuerent inique venientium adversum se gentium multitudinem, sed fortiter contenderent,
17 ante oculos habentes contumeliam, quae in locum sanctum ab his iniuste esset consummata, itemque et ludibrio habitae civitatis iniuriam, adhuc etiam veterum instituta convulsa.
18 “ Nam illi quidem armis confidunt, ait, simul et audacia; nos autem in omnipotente Deo, qui potest et venientes adversum nos et universum mundum uno nutu delere, confidimus ”.
19 Cum autem admonuisset eos et de auxiliis, quae facta sunt erga parentes, et de illo sub Sennacherib, ut centum octoginta quinque milia perierunt,
20 et de illo in Babilonia, in proelio quod eis adversus Galatas fuit, ut omnes ad rem venerunt, octo milia cum quattuor milibus Macedonum — Macedonibus haesitantibus, ipsi octo milia peremerunt centum viginti milia propter auxilium illis datum de caelo et beneficia plurima consecuti sunt C;
21 quibus verbis cum eos constantes effecisset et paratos pro legibus et patria mori, in quattuor quasdam partes exercitum divisit.
22 Constitutis itaque fratribus suis ducibus uniuscuiusque ordinis, Simone et Iosepho et Ionatha, subiectis unicuique millenis et quingentenis,
23 insuper et Eleazaro, lecto sancto libro et dato signo adiutorii Dei, primae cohortis ipse ductor commisit cum Nicanore.
24 Et facto sibi adiutore Omnipotente, interfecerunt super novem milia hostium, saucios autem et membris debilitatos maiorem partem exercitus Nicanoris reddiderunt, omnes vero fugere compulerunt.
25 Pecunias autem eorum, qui ad emptionem illorum advenerant, abstulerunt et, cum persecuti eos fuissent satis longe, reversi sunt hora conclusi;
26 nam erat ante sabbatum, quam ob causam non perseveraverunt insequentes eos.
27 Cum autem ipsorum arma collegissent spoliisque hostes exuissent, circa sabbatum versabantur impensius benedicentes et confitentes Domino, qui liberavit eos in isto die misericordiae initium constituens in eos.
28 Post sabbatum vero debilitatis et viduis et orphanis portione de spoliis data, residua ipsi cum pueris partiti sunt.
29 His itaque gestis et communi facta obsecratione, misericordem Dominum postulabant, ut in finem servis suis reconciliaretur.
30 Et contendentes cum his, qui cum Timotheo et Bacchide erant, super viginti milia eorum interfecerunt et munitiones excelsas facile obtinuerunt; et plures praedas diviserunt, aequaliter seipsos participes cum debilitatis et orphanis et viduis, sed et senioribus facientes.
31 Et cum arma eorum diligenter collegissent, omnia composuerunt in locis opportunis; residua vero spolia Hierosolymam detulerunt.
32 Et phylarchen eorum, qui cum Timotheo erant, interfecerunt, virum scelestissimum, qui in multis Iudaeos afflixerat;
33 et cum epinicia agerent in patria, eos, qui sacras ianuas incenderant, et Callisthenem succenderunt, qui in quoddam domicilium fugerat; et dignam pro impietate mercedem tulit.
34 Facinorosissimus autem Nicanor, qui mille negotiantes ad Iudaeorum venditionem adduxerat,
35 humiliatus ab his, qui secundum ipsum exsistimabantur exigui esse, auxilio Domini, deposita veste gloriae, per mediterranea fugitivi more solitarius effectus venit Antiochiam, super omnia prosperatus in interitu exercitus.
36 Et, qui Romanis promiserat se tributum de captivitate Hierosolymorum redigere, praedicabat propugnatorem habere Iudaeos, et hoc modo invulnerabiles esse, eo quod sequerentur leges ab ipso constitutas.
Комментарии:
Комментарий к текущему отрывку
Комментарий к книге
Комментарий к разделу

8 "Филипп" - "приставник" (2 Макк 5:22), т.е. начальник гарнизона, оставленный Антиохом в Иерусалиме, зависящий от Птолемея, военачальника Келе-Сирии и Финикии (ср 2 Макк 4:45).


20 Маккавей говорит, очевидно, о походе (221-220 гг) Антиоха III против Молона, сатрапа Мидии, у которого были наемники-галаты.


Вторая книга Маккавейская является не продолжением первой, а частично параллельным повествованием: в ней излагаются события с конца царствования Селевка VI, предшественника Антиоха Епифана, до поражения Никанора. Она охватывает всего пятнадцать лет и соответствует содержанию семи первых глав 1 Макк. По своей литературной форме 2 Макк, написанная по-греч, во многом отличается от 1 Макк.

Она представлена как сокращенное произведение некоего Иасона Киринейского (2 Макк 2:19-32), которое предваряют два послания иерусалимских иудеев (2 Макк 1:1-2:18). Стиль книги характерен для произведений эллинистических писателей, язык ее изобилует риторическими оборотами. Автор больше проповедник, чем историк, но он значительно превосходит автора 1 Макк в знании греческих общественных институтов и политической жизни той эпохи. Он пишет для александрийских иудеев, чтобы пробудить у них сознание солидарности с их палестинскими собратьями. В частности, он хочет привлечь их внимание к судьбе Храма — средоточию религиозной жизни израильтян, — ненавидимого язычниками-поработителями. Это стремление автора заметно в композиции книги: после описания эпизода с Илиодором, подчеркивающего неприкосновенность святилища, первая часть книги (2 Макк 4:1-10:8) заканчивается сообщением о смерти Антиоха Епифана, гонителя, осквернившего храм, и об установлении праздника Очищения; вторая часть (2 Макк 10:9-15:36) также завершается смертью гонителя — Никанора, угрожавшего разрушить храм, и установлением праздника в память избавления. Письма, помещенные в начале книги (2 Макк 1:1-2:18), содержат призыв иудеев к своим единоверцам в Египте праздновать вместе с ними Очищение Храма.

Датой написания можно считать 188 г. селевкидской эры, т.е. 124 г. до Р.Х., на что имеется указание в 2 Макк 1:10. Книга имеет безусловную историческую ценность, хотя редактор и включил в текст апокрифические рассказы (2 Макк 1:10-2:18) и воспроизвел патетические сказания об Илиодоре, о мученической кончине Елеазара (2 Макк 6:18-31) и семи братьев (2 Макк 7), взятые им у Иасона для иллюстрации его религиозных тезисов. Совпадение основных данных 1 и 2 Макк подтверждает историческую достоверность событий, описываемых в этих, друг от друга независящих, источниках. В одном важном пункте 2 Макк противоречит 1 Макк 6:1-13: здесь очищение храма происходит до смерти Антиоха Епифана, тогда как в 2 Макк 9:1-29 — после его смерти. Недавно опубликованная хронологическая вавилонская таблица подтверждает свидетельство 2 Макк: Антиох умер в октябре-ноябре 164 г., до освящения храма в декабре того же года. Нет оснований сомневаться в подлинности исторических данных о событиях, предшествовавших разграблению храма Антиохом и содержащихся только в 2 Макк 4. Вместе с тем следует указать на грубую ошибку, за которую редактор ответственен скорее, чем сам Иасон: располагая письмом Антиоха V (2 Макк 11:22-26), сн добавил в гл. 11-12 другие письма и рассказ о событиях, относящихся к концу царствования Антиоха IV, которые следовало поместить между 8 и 9 гл.

С христианской точки зрения данная книга важна содержащимися в ней утверждениями о воскресении мертвых (2 Макк 14:16) и загробном возмездии (2 Макк 6:26), а также тем, что в ней придается значение молитве за усопших (2 Макк 12:41-45), подвигам мучеников (2 Макк 6:18-7:41) и ходатайству святых (2 Макк 15:12-16). Наличие поучений на темы, мало затронутые в других книгах ВЗ, объясняет, почему Церковь включила 2 Макк в библ. канон.

Хронологическая система, которой следуют обе книги, стала нам более понятна после открытия клинописной таблицы, содержащей фрагмент хронологии Селевкидов. Благодаря ей удалось установить точную дату смерти Антиоха Епифана. Выяснилось, что 1 Макк следует македонскому летоисчислению, которое принимает за исходную точку октябрь 312 г до Р.Х., тогда как 2 Макк следует летоисчислению иудейскому, соответствующему вавилонскому, начинающемуся с месяца Нисана — апреля 311 г. Укажем на два исключения: в 1 Макк события, связанные с храмом и иудейской историей, датированы по иудео-вавилонскому календарю (1 Макк 1:54; 1 Макк 2:70; 1 Макк 4:52; 1 Макк 9:3, 1 Макк 9:54; 1 Макк 10:21; 1 Макк 13:41, 1 Макк 13:51; 1 Макк 14:27; 1 Макк 16:14), а письма, приведенные в 2 Макк, следуют македонскому летоисчислению.

Текст дошел до нас в трех рукописях, написанных т.наз. унциальным письмом (Sinaiticus, Alexandrinus и Venetus), и в прибл. тридцати рукописях, написанных курсивным письмом. В тексте «Лукиановой рецензии» (300 г. по Р.Х.) иногда сохранен текст более древний, чем в остальных греч рукописях. Этим текстом пользовался Иосиф Флавий при написании «Иудейских Древностей». Латинская рукопись « Vetus Latina » является переводом греческого, ныне утерянного, текста, лучшего из всех дошедших до нас. Текст этих книг в Вульг восходит не к бл. Иерониму, который не считал кн Макк каноническими, а к рецензии (редакции) второстепенного качества.

Книги Маккавейские (1 и 2) не вошли в евр канон Писания, но они находятся в LXX и Западная Церковь признала их богодухновенными (второканоническими). В них описывается борьба евр народа против Селевкидов за религиозную и политическую независимость. Название книг происходит от прозвища Маккавей (евр «мак-кави» — молот), данного Иуде, герою этой борьбы (1 Maccabaeorum 2:4), и затем распространенного на его братьев. Последние строки книги (1 Maccabaeorum 16:23-24) указывают, что она была написана не раньше конца царствования Иоанна Гиркана, вернее вскоре после его смерти, около 100 до Р.Х.

Скрыть
Комментарий к текущему отрывку
Комментарий к книге
Комментарий к разделу

3  Близкий к тому, чтобы сравняться с землеюμέλλουσαν ἰσόπεδον γίνεσθαι, слав. точнее: «имеющ равно с землею быти».


5  Сделался непобедим для язычников, когда гнев Господа преложился на милость. Здесь, таким образом, успех Иуды приписывается не столько мужеству его и его воинов, сколько преложению Богом Своего гнева на милость: молитва последнего из братьев мучеников (7:38) начала свое исполнение.


6  Нападая на города и селения — на те имения, которые были населены язычниками, или изменниками-иудеями.


8 Рассказ о победе Иуды над Никанором представляет несколько сокращенное изложение событий 1 Макк 3:38; 4:25. Как здесь, так и там, с сирийской стороны вождями борьбы выступают Птоломей, Никанор и Горгий (ст. 8 и далее; ср. 1 Макк 3:38) и имеются также купцы для скупания пленников (11,25 и 34 ст., ср. 1 Макк 3:41). Разница между обоими повествованиями усматривается в удалении большого внимания судьбе главного вождя борьбы — Никанора, на поражении которого особенно обнаружилось и мужество Иуды и заступничество свыше, или преложение гнева Божия на милость к иудейскому народу.


О Филиппе — см. 5:22.


О Птоломее4:45 и 1 Макк 3:38.


О Никаноре и Горгие1 Макк 3:38.


9  Не менее 20 000 человек, — по 1 Макк 3:39 было более чем вдвое — 40 000 пехоты и 7 000 всадников.


В представлении дела относительно руководителей и организации борьбы 1 и 2 Макк. книги представляют некоторую разницу, впрочем, несущественную и легко объяснимую. По 1 Макк 3:38 — поход в Иудею снарядил правитель царства Лисий, исполняя именно нарочитое повеление царя, отправившегося в восточные провинции своего царства. Этот-то Лисий и послал Птоломея с Никанором и Горгием в Иудею с войском; таким образом, Птоломей представляется здесь просто исполняющим поручение Лисия, причем он, в свою очередь, поручил ее двум другим вождям — Никанору и Горгию. Это, конечно, не исключает и того, что предварительно сам Птоломей, по заявлению Филиппа (2 Макк 8:8), доносил о положении дел Лисию, и этот сделал дальнейшие распоряжения насчет объявления и ведения войны Птоломеем и его полководцами, исполняя в то же время отданное приказание царя.


10-14  Девяносто пленников за один талант, т. е. около 10-15 рублей за человека. Принимая во внимание, что «победителю» хотелось выручить до 2 000 талантов, находим, что он рассчитывал продать по крайней мере до 180 000 пленников, очевидно — вообще из иудеев, сверх участвовавших в сражении.


15  Ради... наречения на них святого и славного Имени Его, т. е. ради объявления их собственностью и уделом Божиим, в силу чего и пленение их было бы пленением собственности и удела Божия.


16  Шесть тысяч мужей, по 1 Макк 4:6 только 3 000.


20  Против Галатов — с усилением греч.: πρὸς αὐτούς Γαλάτας — против самих галатов, или: даже против галатов, отличавшихся особенною воинственностью и мужеством (Иустин. Ист. XXV, 2, 10).


О галатах — см. к 1 Макк 8:2.


Македонянеοἱ Μακεδόνες — здесь сиро-македонцы, селевкидские сирийцы (ср. Страбон XVI, 744; Птолемей Х, 7; Иосиф Флавий. Иуд. древн. XII, 5, §4 и др.).


Упоминание, что это сражение было в Вавилоне, ἐν τη̨̃ Βαβυλωνία̨, указывает, вероятно, на сражение Антиоха Великого с мятежным наместником Молоном Мидийским, так как в это именно время на обеих сражавшихся сторонах участвовали галатийские солдаты. Число галатов — 120 000 — по-видимому, сильно преувеличено, попав в наш текст или из народных преувеличенных сказаний, или по описке переписчика.


22  Иосифа — здесь и в Х, 19 — надо принимать за Иоанна (1 Макк 2:2; 9:36,38). Четвертый из братьев — Елеазар — упоминается далее (23 ст.), при особом полномочии, без командования отрядом. Он должен был делать при сражении все, что в законе предписывалось священникам (Втор 20:2 и далее; Чис 10:8 и далее; 2 Пар 13:12).


23 Иуда командовал передовым отрядом (πρώτη σπει̃ρα, т. е. первым из 4-х, вероятно, и лучшим из них, который мог быть действительно передовым.


Обнадежив Божиею помощью, δοὺς σύνθημα θεου̃ βοήθεια, слав. точнее: «дав знамение помощи Божия». Σύνθημα у классиков техническое выражение для воинственного пароля. В данном случае паролем давалось выражение «Божия помощь!» (ср. 13:15). Точный смысл данного места, следовательно, таков: «дав условный знак «Божья помощь!», которым иудеи в общей свалке лучше могли отличать своих и поддерживать общее воодушевление, Иуда и начал сражение.


25  Будучи остановлены временемἡ ὥρα — время солнечного захода накануне праздника Субботы.


26  Не продолжали гнаться за нимиοὐκ ἐμακροθύμησαν κατατρέχοντες αὐτούς, слав. точнее: «не продолжиша гоняще их».


27  В тот деньεἰς τὴν ἡμέραν ταύτην, слав.: «в день сей», в который они праздновали впервые мирно и безопасно.


29  Совершенно примиритьсяεἰς τέλος καταλλαγη̃ναι, слав.: «вконец примирится». Началом возвращения милосердия Божия была описанная победа, Иуды. Совершенным примирением здесь представляется совершенное освобождение от сирийского ига (ср. 7:38 и 8:5).


30  Тимофей и Вакхид вставляются здесь сразу как-то определенно, точно они уже были упомянуты и известны читателям. На этом основании думают, что в труде Иасона они действительно были упомянуты в качестве помощников Никанора — одновременно с ним. Возвращение рассказа опять к этому Никанору в 34 ст. и особенно — 9:3 — упоминание Тимофея рядом с Никанором еще более делает правдоподобным это предположение (ср. 10:24). Этот Тимофей мог быть также тем, который (в 1 Макк 5 гл.) выступал, как вождь аммонитских и галаадских язычников, против Иуды и был разбит ими (ср. 1 Макк 5:5,8,28 и далее, 5:36,46 и далее, 5:65 ст.). Вакхид не совсем удобно отождествляется с 1 Макк 7:8 и далее. Впрочем, он мог мыслиться в неудаче Никанора (ср. 1 Макк 7:8 и 26 ст. и далее), а, может быть, действительно с Тимофеем и Никанором принимал участие в походе на Иуду.


32  Вождя войск Тимофеевыхτὸν δὲ φυλάρχην τω̃ν περὶ Τιμόθεον, слав.: «И Филарха Тимофеева». Здесь Филарх — по мнению некоторых — не нарицательное имя («начальник войск»), а собственное имя одного из приближенных (ὁι περὶ Τιμόθεον) Тимофея.


33  Торжествуя победу в отечестве, ἐν τη̨̃ πατρίδι, т. е. в отечественном городе, как Мф 13:54, и именно — в Иерусалиме.


О сожжении священных ворот упоминает и 1 Макк 4:38.


34 О купцах для покупки иудеев см. выше — ст. 11.


35  Сбросив пышную одежду, потому что она могла выдать его знатность и повредить ему в бегстве.


Под видом беглого раба, δραπέτου τρόπον ἔρημον ἑαυτὸν ποιήσας, слав. точнее: «беглеца образом уединена себе сотвори», т. е. держась уединенно от всех — беглецом.


Через внутренние земли, διὰ τη̃ς μεσογείου, т. е. подразумевается ὁδου̃ — внутреннею дорогою, попрямее и поскорее (слав.: «чрез средиземное», т. е. море — едва ли верно).


Известная под именем 2-ой Маккавейской — книга сама заявляет себя, как краткое начертание или изложение пяти книг некоего Иасона Киринейского (2 Макк 2:24) — в их повествовании «о делах Иуды Маккавея и братьев его», а также «о войнах против Антиоха Епифана и против сына его Евпатора».

Следуя этому плану, книга делится на 2 ясно разграниченных части, из коих 1-я (2 Макк 3:1-10:9) повествует о событиях в Иерусалиме при Селевке IV и Антиохе Епифане, а 2-я (2 Макк 10:10-15:39) — о событиях при сыне его Антиохе Евпаторе, кончая смертью Никанора (в 151 г. э. Сел. = 161 г. до Р. Х.). Этому сокращенному изложению Иасона Киринейского предшествуют 2 письма палестинских иудеев к египетским (2 Макк 1:1-2:19), а также вставлены два кратких замечания автора — одно в начале (после писем, 2 Макк 2:20-33), и другое — в конце (2 Макк 15:37-39) труда.

Так как начальные события книги (2 Макк 3) имели место в последний или предпоследний год царствования Селевка IV, умершего в 176 г. до Р. Х., то можно с точностью установить, что 2-я книга Маккавейская обнимает своим повествованием исторический период в 15 лет (176-161 г. до Р. Х.)

Возникает вопрос, в какой степени этот период в изложении 2-ой Маккавейской книги совпадает с изложением 1-ой, в которую он также входит, как часть, — в чем сходствует и в чем представляет особенности и различия, в чем пополняет параллельный ему рассказ или сам в чем пополняется им?

По сравнению с 1-ой Маккавейской книгой, ведущей свой рассказ с Антиоха Епифана (1 Макк 1:10), — вторая Маккавейская книга захватывает несколько более ранних событий (2 Макк 3:1; 2 Макк 4:6) и более подробно описывает бедствия иудеев, постигшие их с отступничеством первосвященника Иасона (2 Макк 4:7-7:42 = 1 Макк 1:10-64). С 8 гл. рассказ идет параллельно 1 Макк 3-7 с некоторыми более или менее значительными и важными отличиями и неточностями, находящими себе объяснение отчасти в более религиозно-дидактических, нежели строго научных исторических целях книги, — а отчасти в неизбежных недосмотрах при сокращении первоисточника и приспособлении его к указанным предвзятым целям.

Личность и жизнь Иасона Киринейского мало известны. От его отечества Кирены — можно только заключить, что он был иудей-эллинист, и что его 5 книг истории написаны были на греческом наречии.

Столь же мало сведений можно дать о сократителе его труда — писателе 2-ой Маккавейской книги. Представляется вероятным лишь, что он, также эллинист, незнаком был с 1-ой Маккавейской книгой, хотя мог собирать материалы для своей истории в Палестине, как показывают многие народные иудейские предания, нашедшие место в его труде.

О времени написания книги удается отчасти заключить из 2 Макк 1:10, что она написана не раньше 188 г. э. Сел. = 124 г. до Р. Х., но когда именно, с точностью определить нельзя, во всяком случае до пресечения Маккавейской династии и взятия Иерусалима Помпеем (63 г. до Р. Х.).

Благодаря в особенности трогательному и поучительному повествованию своему о страданиях за веру 7 братьев-«Маккавеев» с их матерью и учителем, книга пользовалась большим вниманием и уважением древних церковных писателей и проповедников (Климент Александрийский, Ориген, Иероним, Августин и др.), хотя и не почиталась каноническою.

Скрыть

Благодаря регистрации Вы можете подписаться на рассылку текстов любого из планов чтения Библии

Мы планируем постепенно развивать возможности самостоятельной настройки сайта и другие дополнительные сервисы для зарегистрированных пользователей, так что советуем регистрироваться уже сейчас (разумеется, бесплатно).